spirituális munka kategória bejegyzései

Az ember célja


Hogyan lehetséges felfedezni és megismerni a saját céljaimat?
Bárki megismerheti a sorsát a természet magasabb programján keresztül, ami a világot kormányozza.
Amikor a személy megismeri, és feltárja ezt a programot, fokozatosan elkezdi érezni a spirituális egyediségét: mi az ő személyes feladata ebbe az inkarnációban, mi az előző sorsa, mik a belső tulajdonságai, a természete, a motivációi és hogy mi hajtja, miért lett megteremtve ilyen módon, hogy fejlődött a környezet hatása alatt pontosan ezen a módon és nem egy másikon.
Aztán megérti, hogy hogyan lehet integrálni és irányítani ezt a rendszert. Mindent megvizsgál az ő belső személyes jellemzőin keresztül. Vagyis ez a módja, ahogy belép a vágyai és szándékai „irányító központjába”.
Lehet nekem arra vágyam, hogy élvezzem az ételt?
Ez a fizikai élet, de mi arról beszélünk, hogy mi található e felett. Minden, ami megtalálható életünk keretein belül – étel, szex, család, vagyon, hatalom és tudás – azok a mi világunkban relevánsak.
Vannak motívumok és vágyak, amelyek a fizikai anyag fölé vezetnek: az élet értelmének elérése. A lét értelme, a felső világ, Ein Sof (Infinity), és nem csupán az, hogy belépjünk a magasabb irányítási rendszerbe, hanem hogy irányítsuk azt, látván annak örök áramlását.

Forrás: Laitman blog

A Kabbala bölcselete és a kabbalisták

A Kabbala nem egy vallás. Nem is miszticizmus, sem pedig egy gyógyító módszer. 
Nem rendelkezik mágikus képességgel, hogy csodákat vigyünk vele végbe, vagy varázsoljunk vele, és sötét erők sincsenek benne. A Kabbala nem segít az embernek, hogy előnyt szerezzenek a többiekkel szemben. Éppen ellenkezőleg, ennek hatására az ember szerető és gondoskodóvá válik általa.
A Kabbala a felső világ érzékeléséhez irányít minket, ennek megfelelően az ember összes kezdeti paraméterei megváltoznak, azaz a tulajdonságai és a világunk, valamint az egész teremtés irányába tanúsított hozzáállása. Ez egy teljesen más lénnyé változtatja az embert. Az értelme (gondolatai) és a szíve (vágyai) teljesen másak lesznek, és elkezd egy átlagos embertől teljesen eltérően gondolkodni, viselkedni, és érezni.
Egyrészt az egész világ egy teljes felfogása létezik benne. Másrészt nehéz neki ebben a világban élni, úgy ahogy nehéz egy felnőttnek is az óvodások között élnie, ahol kénytelen folyamatosan nagy erőfeszítéseket tenni, hogy egyensúlyban tartsa magát a kisgyermekekkel. Azonban, a felső világban való létezés mellett a kabbalistának a mi világunkban is létezni kell. Egyáltalán nem mutathatja az egyediségét, és kompromisszumokat kell kötnie minduntalan.
A kabbalista nem lehet valaki ellensége. Tény, hogy ő a legjobb barátja az egész emberiségnek, minden szándéka az, hogy az emberiséget a boldog és tökéletes lét felé irányítsa.
Via – Laitman blog

Az élet programja – 4. rész

Milyen lesz a jövő embere?
Az emberi fejlődés célja, hogy olyan mértékben megváltoztassa a tulajdonságainkat, hogy a lezárt, süket szíveinket megnyissuk mások felé.
Ezt a célt a természet állította számunkra. Amikor küzdünk ezért a célért, új érzéseket fedezünk fel, és helyettesítjük az egoista vágyainkat az adakozás vágyával. Ez az új hozzáállás lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzünk egy új világot.

Mi az adakozás vágya?
Az a vágy, hogy adakozzunk másoknak, megosztozzunk és törődjünk velük. Teljes szívünkből szeretnénk kapcsolódni valamihez, ami rajtunk kívül található.
Azonban még most nem tudjuk ilyen módon kezelni felebarátainkat, mivel az emberek körülöttünk egoista módon cselekednek, és annyit érhetünk el ha önzetlenül viselkedünk, hogy ők kihasználnak minket. Ezért kezdjük el egy kis csoportban végrehajtani vágyainkat, amely arra törekszik, hogy semlegesítse az önzést és kapcsolatra lépjen másokkal. Elkezdünk egy új valóságot érezni a mi közös, jóindulatú, a kölcsönös vágyunkban.
Az emberek a jövőben teljesen különböznek a kortársainktól, mintha idegenek lennének?
Az egyetlen dolog ami más lesz az a hozzáállás, a vegetatív, élő és beszélő szinthez. A jövőben az emberek úgy fogják érzékelni a többi embert, mint ahogy saját magukat is érzékelik most.
Ez azonban egy hosszabb folyamat. Ha másokkal már most önzetlenül kezdünk el viselkedni, akkor egyszerűen csak kihasználnak bennünket. Ezért csak azoknak nyitjuk meg a szívünket, akik készek ugyanígy válaszolni nekünk.
Egységre kell lépnünk, egy ember egy szívvel. Ha sikerül, akkor egy új világot fogunk érezni a mi közös vágyunkon és a közös szívünkön keresztül.

Via – Laitman blog

  Az élet programja – 3. rész

  Milyen tulajdonságokat kell megváltoztatnunk, hogy elérjük az új, határtalan világot? Hogyan tudunk összhangba hozni ezeket hiszen mindannyian különböző tulajdonságokkal rendelkezünk.

  Mindannyiunknak egyetlen közös tulajdonsága van – az egoista vágy, ami a folytonos öröm keresésre hajt bennünket.
  Ebben a minőségben élünk és nem akarunk megváltozni, mert nem ismerünk semmi mást, mint a vágyat, hogy kitöltsük magunkat. Irigyeljük mások elégedettségét és ugyanazt szeretnénk. Így haladunk.
  Valójában ez az, ahogyan ez a világ fejődött a múltban, de ma már a végéhez közeledik. Nincs vágyunk, hogy előre haladjunk, mert látjuk, hogy ez a fejlődés céltalan. Mi értelme van ebben a végtelen versenyben új örömöket hajkurászni, mint a hörcsögök a futó keréken?
  Az emberek csalódtak az életben, látván, hogy csak felhasználták őket. Nem tudják, miért élnek. Ezért annyira népszerűek az antidepresszánsok és a kábítószerek manapság. A jövőben ez a vár az egész emberiségre, hacsak nem tárunk fel hirtelen új célt, új lehetőségeket.
  Máskülönben örülni fogunk, hogy csalódtunk a régi világban, és látjuk, hogy az nem ér semmit. A Kabbala lehetőséget kínál, hogy belépjünk egy másik világba. Az életünk az elmúlt néhány évtizedben csak azért volt, hogy meg akarjuk szabadítani magunkat belőle. Ma a pokolban vagyunk, de van egy másik világ is, az úgynevezett paradicsom.
  És mi beléphetünk a paradicsomba, ez nagyon egyszerű. Csak meg kell nyitni a szívünket mások felé, és mindenkivel össze kell kapcsolódnunk. És most, még nem mindenkivel, hanem azokkal az emberekkel, akik szintén szeretnének belépni az új, csodálatos világba.
  Mit jelent kinyitni a szívünket másoknak?
  Ez azt jelenti, hogy egy emberré válunk egy szívvel, összekapcsoljuk a szívünket. Ez a feltétele annak, hogy belépjünk a jövő világába. Ez az egyetlen tulajdonság, amit meg kell változtatni magunkban: meg kell nyitnunk a zárt szíveinket.

  … folytatása következik …

  Via – Laitman blog

  A halott vágyak újjáélesztése

  Aki halottat, bármilyen emberi tetemet megérint, hét napig tisztátalan.
  Tóra, Számok könyve, Chukat, 19:11 
  Ez az ember belső tulajdonságaira vonatkozik, nem a halott emberekre. Tulajdonságokra, amik meghaltak bennünk, a mi egoista tulajdonságainkra, amiket nem akarunk már abban a formában tovább használni.
  Az ember sok időt és erőfeszítést tesz, hogy halálba vigye azokat. Azonban egy bizonyos ponton újra kell éleszteni, amikor rájön, hogy fel tudja használni azokat az adakozás érdekében. Ezt nevezzük úgy, hogy a “halottak újraélesztése.”
  Megérintjük a halott egoista tulajdonságainkat és megértjük, hogyan is kell dolgoznunk velük, hogyan kell kijavítani őket úgy hogy továbbra is szentnek legyünk, azaz az adakozás munkájában maradjunk.
  Via – Laitman

  Hogyan fedezhetem fel a Teremtőt

  Miért nem fedi fel magát a Teremtő ilyen hosszú idő óta?
  Mi az egyszerű fizikai világban létezünk! Ha el szeretnéd érni a Teremtőt, akkor ahhoz vággyal kell rendelkezned amivel felfedheted az adakozás és a szeretet tulajdonságát!
  Rendelkezni ezzel a vággyal azt jelenti, hogy köteles vagy szeretni és adakozni. A szeretni jelentése, hogy átvesszük mások vágyait és beteljesítjük azokat.
  Van ilyen vágyad? Nincs. Tehát ez azt jelenti, hogy semmid nincs, amivel feltárhatnád a Teremtőt!
  A Teremtő nem rejtőzik. A mi saját természetünk olyan, hogy számunkra minden a tulajdonságok hasonlóságának törvénye alapján tárul fel. Nem a szememmel hallok, hanem a fülemmel, mert a hullámok különbözők a látás és a hallás esetén. Ugyanígy van ez a Teremtő esetében is. Ha nincs olyan szervünk, amely képes érzékelni Őt, az azt jelenti, hogy nem érzzük Őt! Bár Ő itt van, de mégsem érzhetjük Őt!
  Létre kell hoznod egy új érzékszervet magadban. Ez az, amit csinálunk. Ezért hívnak minket kabbalistáknak, amely a “Lekabel = kapni” szóból származik. Egy jelenség érzékelését akarjuk megszerezni, ami körülöttünk létezik. Ez az erő, amely szabályozza, és kitölti az egész Univerzumot, az egész természetet!
  Amikor kifejlesztjük az újfajta érzékelésünket, akkor fogjuk megtudni létezésünk célját, hogy mi történik velünk az élet minden pillanatába, mi volt, mi van most, és mi lesz ezután. Elvégre minden ettől az erőtől származik!

  A spirituális korrekció

  A spirituális korrekció nem érintheti csupán az élet néhány szűk szegmensét, néhány atomját, vagy parányi részecskéjét. Az csak mindenre kiterjedően mehet végbe.
  Az érzékelésünk finomításával a valóság helyes módon való érzékeléséhez jutunk, ami megváltoztathatja az egész addigi életünket. A Kabbala azt tanítja nekünk, hogyan kell felfedeznünk a valódi valóságot, egy új világot. De ez nem azt jelenti, hogy fel kell adnunk mindent a jelenlegi földi életünkből, csupán annyit, hogy a körülöttünk lévő valóság miként alakulhat át lépésről lépésre egyik szegmensétől a másikig. A belső tulajdonságaink változásának köszönhetjük mindezt, azt ami a külvilágot is megváltoztatja, hiszen a világ, amit magunk körül látunk az a belső tulajdonságaink lenyomata.

  Szeresd felebarátod, mint önmagadat

  A kabbalisták a tanácsok sokaságával látnak el bennünket, miként alakíthatjuk ki a megfelelő kapcsolatot magunk között, hogyan érhetünk el a csoporton belül azt az állapotot, ahol mindenki saját magán túl a társát érzékeli.

  Mindez egy nagyon egyszerű törvényen keresztül elérhető számunkra, a “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” által (Lev. 19:18). Vagyis viszonyuljunk úgy másokhoz,mint ahogy saját magunkhoz, a világra a társunk érzékelésén keresztül tekintsünk. Ez az a szemléletmód, amit úgy hívunk, hogy “kívül kerülni saját magunkon”.
  Ezzel a módszerrel képesek vagyunk egy új nézőpontból, a másik érzékelése által, egy magasabb állapotot érzékelni, ami által leválhatunk magunkról, és integrálódhatunk azzal. Ezt követően mindegyikünk a világ struktúrájának új rendszerét kezdi el érzékelni, ami magunkon kívül található.
  A világunk érzékelésének minden korlátozása eltűnik, elkezdjük a rajtunk kívül álló dolgokat érzékelni, ami által új külső érzékeket fejlesztünk, de ezeket nem az öt fizikai érzékhez tartoznak majd, mint a látás, hallás, ízlelés, szaglás, és tapintás.
  A külső érzékek kiépülésekor az ember a vágya fölött találja magát, az egoista ösztön felett, mely ösztön magába szív és elnyel mindent. Új tulajdonságokat szerzünk meg, az adakozás, a szeretet tulajdonságait, amik rajta kívül találhatók.
  Az új érzékelési lehetőségünk által képesek vagyunk elérni a “lélek” szintjét, melyben felső világot kezdhetjük el érezni, ebben az állapotban már nem számít az öt fizikai érzékszervünk korlátozottsága. Elkezdjük megérteni, elérni és érezni azokat a dolgokat, amik igazából történnek velünk, valamint a teremtés egészét.
  – Michael Laitman –

  Miként éljünk harmóniában a természettel

  “Csak azokat törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellenem. Most menj vissza és vezesd oda a népet, ahová parancsoltam neked. Íme, angyalom előtted halad. De amikor a látogatás napja elérkezik, megtorlom bűnüket.” Tóra, Kivonulás Könyve 32:33 – 32:34

  Mit jelenthet az, hogy “… amikor a látogatás napja elérkezik, megtorlom bűnüket.”?
  Jelen pillanatban a nemzetünk még nincs átformálva, még súlyosan egoista tulajdonságokkal rendelkezik, ahol is a legerősebb szikrák, az ego aljáról emelkednek fel, miközben az emberek önmaguknak szereznek meg, a legönzőbb vágyakkal rendelkeznek. 
  A kifejezés “… a látogatás napja elérkezik, megtorlom bűnüket.” közvetlenül a mi időnkre utal. Most, amikor elérkezett az utolsó generációnak (a korrekció generációjának) ideje, a legnagyobb, a legrondább, és a legszörnyűbb egoista tulajdonságok kerülnek a felszínre. 
  Mi több, az emberiség ezeket igazolja és elfogadja őket, olyan természetesnek érzik azokat, hogy nem is érti, miért kellene egyáltalán bármit is kijavítani! Miért? Minek? Nagyon nehéz lesz számunkra, hogy megértsük valójában ez az, ami az utunkban áll. 
  Ez persze egy nagy probléma, ami csak növekedni fog a jövőben. Az emberiség örök káoszba süllyed, teljesen indokolatlan háborúkat vív majd, és rettenetes megpróbáltatások várnak rá. A legnagyobb természetellenes devianciák fognak a normává válni. Ez az ego feltárása, a “kutya kutyát eszik” szintjén.
  Ugyanakkor képesek lehetünk túlélni ezt az időszakot, a természetünk felderítésével. Ha magunkra hívjuk a felső Fényt, ami hatással lesz ránk, akkor elkezdjük érezni azt, hogy mennyire rossz is az, ami által megkezdődhet azok kijavítása. De ez csak már akkor, mikor a helyzet elviselhetetlenné válik.
  Fel kell ismernünk, hogy még nem teljesítettük be a természet vágyát, és miért helyez olyan nagy nyomást ránk manapság. Csak ha magunkat helyesen, egy integrál társadalommá szervezzük, csak akkor leszünk képesek harmóniában élni a természettel.

  A természet erőit angyaloknak nevezzük

  Az Úr haragja azonban fölgerjedt ellene, mivel elment, és az Úr angyala elállta útját, amikor szamarán két szolgája kíséretében tovalovagolt.
  Csak egy törvény van a természetben, amely a létezés összes szintjére utal, ezt hívják a szeretet és adakozás törvényének. A Tóra ennek a törvénynek az egyes erőit “angyaloknak” nevezi.
  A gravitáció törvényét, például le lehet írni, mint egy angyalt, aki ül a föld belsejében, és elkap mindent, ami a levegőben, és a föld felszínén található, és húzza a föld felé.
  Egy ember úgy érzi az angyalokat, mint pozitív vagy negatív erőket, mert az ember csak olyan jelenségeket képes megmérni, és érezni, amelyek egymással ellentétesek, mint a fény és a sötétség, hideg és meleg, keserű és édes, erősség és gyengeség, és így tovább. Ez az, ahogy minden jelenség a természetben felbukkan, mert mindennek egyensúlyban kell lennie.
  Egy ember először a Teremtővel ellentétes formában létezik. Bár a Teremtő rejtve van előlünk, mi mindent a vele való kapcsolatban mérünk meg. Ez a mi természetünk, és így, valójában ezen az ellentéten keresztül érezzük, hogy létezünk.
  A KabTV “Az Örök Könyv titkai” című műsorából, 2015. december 8.
  Via – laitan.com