TOVÁBBI DOKUMENTUMOK kategória bejegyzései

A tízes csoportok szabályzata

A Tízes Csoportok Szabályzata

 

Mi az hogy “Tízes”?

 

 • Ez az alap, a gyakorlat, mely soha nem fejeződik be, az a struktúra mely állandóan létezik, ameddig el nem érjük a kezdeti, eredendő tíz Szfirát.

 

 • Ez egy spirituális struktúra, nem pedig materiális. Tíz férfi megpróbál egységre lépni annak érdekében, hogy segítsék egymást abban, hogy spirituális erőt kaphassanak egymástól, miközben különböző gyakorlatokat, cselekedeteket hajtanak végre.

 

 • A munka a Tízes Csoportban, azt jelenti, hogy a személy kiváltja, a lehető legerősebb környezeti hatást saját magára.

 

 • A „Tízes” egy kis csoport, ahol nem menekülhetünk el a felelősségtől.

 

 • A Tízes munkája intenzívebb, eredményesebb, és koncentráltabb.

 

 • Létezik a Tízes munka alapszabályzat alap a Kabbalisták írásai.

 

 

A Tízes felállítása, összetétele

 

 • Nem lehet kevesebb, mint tíz tagja, de: 13, 14 barát ugyancsak hívható Tízes-nek.

 

 • Szükségünk van virtuális Tízes-ekre is, hogy tapasztalatot gyűjtsünk, és meglássuk működik-e vagy sem.

 

 • Vegyes fizikai és virtuális Tízes ugyancsak lehetséges. Szükségszerű az, hogy gondoskodjunk a virtuális barátokról.

 

Alapszabályzat

 

 • Minden egyes Tízes csoportot egy bizonyos módon kell megszervezni, oly módon létrehozva, hogy működjön, és meg kell követelni, hogy a részt vevő barátok tartsák magukat az elfogadott alapszabályzathoz.

 

 • Akkor kezdjük majd elcserélni, a Tízes csoportokban a tagokat, amikor már nem számít kivel is kapcsolódunk össze, kivel egyesülünk.

 

 

 

A részvétel feltételei

 

 • Részvétel a tanuló centrumban legalább egy évig.

 

 • Csoportmunka, részvétel a különböző csoport funkciókban, és a Bnei Baruch-al fenntartott állandó kapcsolat.

 

 • Legalább minimális részvétel a terjesztésben, mert a Tízes annak eszköze, (is), hogy felébresszük a terjesztésben való részvételt.

 

 • Minden egyes barát csak egy Tízes-hez tartozhat (bár Rav tegnap Emmánuelnek azt mondta, hogy emellett a tapasztaltabb barátok segíthetnek gyengébb Tízes csoportok működésében “instruktor”-ként).

 

 • Amennyiben valaki gyengének érzi magát és segítséget kér, a többiek segítik őt.

 

 • Azok, akik nem kívánnak részt venni a Tízes munkájában, nem kötelező, hogy részt vegyenek.

 

 • Amennyiben a barátnak meg van az inspirációja a részvételre, és nem “rágalmaz”, “rombol”, nem okoz gondot, akkor őt meg kell tűrni a Tízes-en belül, és meg kell várni amíg “beérik”.

 

 • Amennyiben valaki része a Tízes-nek, de mégsem vesz részt annak munkájában aktívan, akkor ő úgy van tekintve, mint aki a Tízes ellen dolgozik és ennél fogva ki kell zárni a Tízes munkájából.

 

Aktivitás

 

 • Minden egyes barát, kivéve azokat, akik szükségszerűen ki lettek zárva, részt kell, hogy vegyenek minden aktivitásban.

 

 

 

Napi aktivitás

 

 • Minden egyes Tízes csoporttagnak tanulmányoznia kell a csoportról szóló Rabash cikkeket, ki kell azokból válogatnia, a legfontosabb alapelveket, meg kell beszélnie azok gyakorlatba helyezését, hogy azok az alapelvek váljanak a Tízes csoport életének szabályaivá.

 

 • A „Tízes-ek” tartsanak egy tíz perces találkozót minden egyes nap a reggeli lecke után. Fontos, hogy mindenki gondoskodjon arról, hogy helyesen használják fel ezt a tíz percet, és ezen az aggodalmon, gondoskodáson alapulva megkapják az arra a napra szükséges fény adagot.

 

 • Naponta 3-4 emlékeztető (SMS, email vagy telefon) szükséges beszéd nélkül, olyan rövid üzenettel amennyire rövid csak lehetséges, csak minimális kapcsolat teremtéssel.

 

 

Heti eredmények

 

 • A hét végén mindenki elhozza következtetését, összefoglalóját, és a Tízes összeállít egy általános összefoglalót, heti konklúziót 15 percben mindenfajta megvitatás nélkül, arról, hogy a csoport mekkora mértékben haladt előre Shabbat-tól Shabbat-ig.

 

 • Szükséges, hogy lássuk fejlődésünket hétről hétre, látnunk kell, hogy a következő Shabbat közelebb van-e a végső korrekcióhoz.

 

 • Le kell ellenőriznünk, és le kell írnunk mik, azok a jelek, melyek segítenek minket előrehaladásunk lemérésében Shabbat-tól Shabbat-ig: barátainkhoz való hozzáállásunkon keresztül, elérésünk által, milyen érzéssel fordulunk a világ felé, terjesztés fontossága, és így tovább…

 

 • Minden egyes Tízes csoport kijelöl egy képviselőt, aki beszél majd mindenki előtt (ez nem tiszta, hogy ez mit jelent Izraelen kívül), elmondva a “jó” és “rossz” tapasztalatokat, jeleket a Tízes munkájában. Szavai szívből kell, hogy fakadjanak, nem pedig a könyvekből.

 

 

A Tízes előrehaladásának lemérése

 

 • Mennyire kelt bennem jó érzést ma az, hogy pozitív (jó) módon gondolok Tízes barátaimra ahhoz képest, ahogy tegnap éreztem irántuk.

 

 • Mekkora mértékben törekszem arra, hogy barátaimat boldoggá tegyem? Valóban közel akarom-e látni őket magamhoz? Rendelkezem-e egy szívbéli vággyal, hogy a többiekkel együtt legyek ebben a “szívbéli, meleg felhőben”?

 

 • Mekkora mértékben félek attól, hogy elfeledkezem arról, hogy a „Tízes-emre” gondoljak? Ennek a félelemnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy azonnal érezzem legbelül, micsoda veszteség ért azáltal, hogy elfeledkeztem róluk.

 

 

Viselkedés

 

 • “Fel kell melegíteni” minden egyes személyt, mindenkinek közösen, együttesen. Minden egyes barát próbáljon meg jó példát mutatni a többieknek. Mindenki gondoskodik mindenkiről a Tízes-en belül.

 

 • A Teremtő, a csoport nagysága, a tanár nagysága, a terjesztés, a tanulás, a kijelölt feladatok nagysága fontos. Mi csak az egységről, üzenetünkről beszélünk és arról, hogy mit kell tennünk a Tízes-en belül.

 

 • Soha nem teszünk negatív kinyilatkoztatást a Tízes-en belül. Minden csak arra szolgál, hogy növekedjünk, és csakis arra, hogy pozitív módon növekedjünk.

 

 • Senki nem ejt ki még egy fél szót sem a másik ellen, hogy még egy ilyen gondolat se jelenjen meg a személy fejében.

 

 • Nem létezhet anyagi kapcsolat a barátok között a Tízes csoportban.

 

 • Nem beszélünk anyagi, fizikai problémákról a „Tízes”-en belül, hacsak azok nem kritikusak a csoport működése számára.

 

 • Még akkor is, ha állandó viták, súrlódások vannak, nem hagyjuk abba, nem nyomjuk el azokat, hanem haladunk előre azokat magunkkal víve.

 

 

Kongresszusok, egység események

 

 • A nagy közös események, mint kongresszusok, vagy pl. a Tisch alkalmával mindenki együtt van. Ilyen alkalmakkor nem teszünk különbséget, nem választunk szét, nem oszlunk Tízes csoportokra.

 

 • Nincsenek „Tízes”-ek a kongresszusok alkalmával, mindenki együtt egyesül. A felkészülés során dolgozhatunk Tízes csoportban, annak érdekében, hogy “bemelegítsünk” a nagy eseményre.

 

 

Nők

 

 • A nők maguk között egyesülnek Tízes-ekbe, a férfiaktól elkülönülve.

 

 • Amennyiben a csoportnak nincs elég női tagja, hogy egy Tízes-t alakíthassanak, akkor egyesülhetnek más nőkkel más csoportokból.

 

A Tízes fontossága

 

 • A „Tízes” jelenti a csoportot. Ott kell, megvalósítsuk mindazt, amiről Rabash beszél.

 

 • Teljes munkánk, és a teljes jutalom megszerzése a Tízes munkáján múlik, a végső korrekció is ott jelenik majd meg.

 

 • Semmi más nem létezik a Tízes-en kívül. A Teremtő a Tízes-en belül lakozik. A Tízes alkotja a teljes valóságot.

 

 • Nem létezik spirituális megvalósulás a Tízes, és az azon belüli egység megvalósítása nélkül.

 

 • Amennyiben korrigáljuk a Tízes-t, azzal korrigáljuk a világot.

 

 • A bolygó gonoszságát képesek vagyunk jóvá változtatni a Tízes-en belüli egységen és korrekción keresztül.

 

 • A Tízes a kölcsönös garancia gyakorlatba helyezése, megvalósítása egy kis csoportban.

 

 • Komolyan és felelősséggel kell, hogy megközelítsük a Tízes-en belüli munkát kölcsönös elvárással, követeléssel.

 

 • Mindent a Tízes csoporton keresztül érsz majd el, nem a Zohár Könyvén, sem a TESZ-en keresztül, sehol máshol nem érhetünk el semmit, csakis a Tízes-en keresztül.

 

 • Semmit sem tehetek a Tízes-en kívül, semmilyen erővel nem rendelkezem ezen a harcmezőn, Csakis a Tízes-en keresztül.

 

 • A Tízes a spirituális edény, melyből képesek leszünk az egész világnak adakozni, és utána ennek segítségével a Teremtőnek. Ennél fogva minden egy irányba halad.

 

 • Amennyiben a Tízes nem válik életem központjává, fontosabbá, mint saját életem, nem kaphatok belépőt a spirituális világba, semmi más esélyem nincs arra, hogy összekapcsolódjak azzal, ami történik. Megkaptunk egy bizonyos modellt, egy mini-valóságot, szóval induljunk neki, kezdjünk bele!

 

 • A spirituális megvalósulás a Tízes-en belül történik. Az a Tízes, mely egy teljes egésznek érzi magát, természetes módon képes összekapcsolódni a többi olyan Tízes – sel, melyek ugyancsak teljes egésznek érzi magát.

 

 

Aktivitás a Tízes-en belül

 

 • Osszuk fel a nap 24 óráját száz részre, hogy a Tízes-ből mindenki rendelkezhessen tíz résszel naponta (ha 12-13 barát van, akkor annak megfelelően igazítva). Minden egyes barát, felelős óránként 5-6 percért.

 

 • Minden egyes Tízes – nek tanulmányoznia kell a csoportról szóló Rabash cikkeket, azokból alapelveket kiemelve, és beszélniük, azok gyakorlatba helyezéséről, hogy ezek az alapelvek váljanak a Tízes életének szabályaivá.

 

 • Gyűljünk össze 10 percre minden egyes reggeli lecke után, vegyünk magunkhoz egy alapelvet az alapszabályzatból, és beszéljük azt meg egymás között workshop szerűen, és utána egész nap erre az elkötelezettségre, Rabash alapelvre kell koncentrálnunk. Amennyiben ez által fényes gondolataink támadnak, azokat írjuk le. Utána majd begyűjtjük ezeket a gondolatokat. Az tanácsos, hogy mindig egy alapelvet válasszunk, ki melyen mindannyian együtt dolgozunk. és akkor ez által egyetlen működő gondolatot hozunk létre.

 

 • Az összes cselekedet belső cselekedet. Ezáltal amikor Tízes-ként leülünk 10 percre a lecke után, és ott az aktuális alapelvet megbeszéljük, semmi másra nincs szükségünk, nincs értelme más külső cselekedetnek.

 

 • A Tízes munkája a nap során belső munka, az értelmünkön és szívünkön belül zajlik. Mindaz nem a telefonon, vagy SMS üzenetek, vagy email-en keresztül, vagy akármilyen más külső formában történik. Ne zavarjuk össze egymást, az egyetlen dolog, amit össze kell zavarnunk az a saját megszerzés iránti vágyunk.

 

Komolyan beszélek (mondta Rav) Mi most Tízes-ekbe egyesülünk, akkor most mit kezdünk ezekkel a Tízes-ekkel? Ugyanazokat a zagyvaságokat kezdjük, mint korábban? Azzal csak elmenekülünk a belső munkától. Azért építettük a Tízes-eket, hogy mindenki a belső munkára koncentráljon és most e-helyett megint külső módon akartok dolgozni?

 

 • Emlékezzetek naponta többször arra, hogy miért is cselekedtek, mivel is foglalkoztok, hogyan tartsuk a barátainkat gondolatainkban, beszédünkben, cselekedeteinken belül, vajon képesek vagyunk-e erre vagy sem?

 

 • Emlékezünk-e barátainkra, amikor felébredünk? Gondoskodunk-e arról, hogy mennek – e aludni, mielőtt mi magunk elalszunk? Hogy vajon ők is erre gondolnak-e?

 

 • Vajon együtt építjük-e a hajót gondolatainkban? A hajó nem létezik, az olyan, mint egy pókháló. Mi magunk építjük azt, mi szőjük azt gondolatainkon keresztül. vajon végrehajtjuk-e ezt a cselekedetet? Gondoskodunk-e minderről?

 

 • Éreznünk kell, hogy mindez mennyire tűnik lehetségesnek, vagy lehetetlennek. Keresztül kell mennünk különböző állapotokon, esetleg megváltoztatjuk majd a Tízes-eket, több alkalommal is, látnunk kell majd, hogy mindennek semmi köze nincs arcokhoz, hanem létezik egy általános esszencia mely rajtam kívül található, másokban, akik rajtam kívül vannak.

 

Egyelőre ne aggódjunk a Tízes csoportok megváltoztatásán. Mi akkor kezdjük majd el azokat megváltoztatni, amikor látjuk majd, hogy az semmilyen különbséget nem okoz. Amikor már majd nem számít kivel is kapcsolódunk össze.

 

Javasolt, hogy mindenki írja, le magának mekkora mértékben függ a többiektől mind belsőleg, mind külsőleg. A csoport mekkora mértékben képes őt befolyásolni? Hogy mekkora mértékben képes a csoport hasznosítani, magát azon keresztül befolyásolni? Vajon azok a dolgok, amiket magam számára jónak tartok valóban jók-e? Érdemes magunkat állandóan leellenőrizni, lemérni a csoporttal szemben.

 

 • Próbáljuk meg a Tízes-t elképzelni színek, arcok nélkül.
 • Amennyiben rájuk gondolok, nekik ne kelljen magukra gondolniuk, magukról gondoskodniuk, lehetőséget adjak nekik, hogy nekik csak rólam kelljen gondoskodniuk.
 • Néha fontos, hogy lemérjem magam a Tízes-el szemben. Néha a Tízes-t egy egységként kell, hogy lássam, néha magamat a Tízes felett kell, hogy lássam, ahogyan adakozom nekik, míg néha magam a Tízes alatt kell, hogy lássam, mint az, aki kap tőlük.

 

Alapszabályzat a Bnei Baruch csoportokban való résztvételre

Általában:

A csoportok a reggeli leckékre, Yeshivat Chaverimekre (Barátok Találkozója) és a workshopokra alapulnak.

Mindenek felett az alap a barátok magasra értékelése

Bármilyen eszközzel, bármilyen lehetőséget kihasználva adakoznunk kell egymásnak a cél fontosságát.

Javasolt:

Ha lehet nézzük a leckéket, Yeshivat Chaverimeket, workshopokat közösen (1)

Érkezzünk 15 perccel a leckék, Yeshivat Chaverimek és workshopok előtt hogy felkészülhessünk.

Legyünk éberek és figyeljünk oda a leckék során, ne okozzunk fölösleges zajt, zavart nehogy megzavarjuk barátaink koncentrációját. (Akik késve érkeznek megmaradnak a terem hátulsó részében).

Javasolt hogy szolgáljunk fel italt egyszer a lecke során a felelős személyek által, akik egy forgó rendszerben cserélődnek.

Az összes barátnak fizetnie kell a fenntartási költségeket a csoport központ fenntartása érdekében.

Mindenkinek rendszeresen fizetnie kell a tizedet (Másszert)

Mindenkinek kell, hogy legyen rendszeres munkája (a külvilágban)

A csoportoknak a megállapított, elfogadott Bnei Baruch alapelveknek és struktúrának megfelelően kell működniük.

A csoport minden egyes tagjának részt kell vennie külső (99%os) terjesztési aktivitásokban.

Nem javasolt:

Bármilyen anyagi viszony a barátok között, mint: kölcsön felvétele egymástól (2), főnök/alkalmazott viszony, barátoknak adott dolgok adóztatása.

Abban az esetben ha valamilyen szolgálatot adunk barátoknak, egy részletes, írott megegyezésre van szükség, és egy harmadik személynek tanúskodnia kell (3)

Nem javasolt hogy a barátok a csoport központjában aludjanak.

Nem javasolt hogy a barátok egymás között megbeszéljék a belső munkát, vagy Rav szavait interpretálják egymásnak.

Tilos:

Bármilyen üzleti kapcsolat létrehozása barátok között.

Bármilyen fizikai vagy szóbéli becsmérlés, károkozás egymásnak.

Más spirituális tanítások anyagainak, forrásainak egymás közötti terjesztése.

Kábítószerek fogyasztása a Bnei Baruch központokban vagy bármilyen Bnei Baruch eseményen.

Hogy valaki a Bnei Baruch szervezetet képviselje előzetes engedély, megegyezés nélkül.

Kommentárok:

(1) Amekkora mértékben lehetséges a virtuális barátoknak is be kell tartaniuk ezeket az alapszabályokat.

(2) Kivételek a kölcsönadásra: csak kis mennyiségű pénzösszeg esetében, és szükség van egy harmadik személyre mint tanúra

(3) A lehető legtöbb adatra, részletre van szükség, mielőtt barátok valamilyen szolgálatot adnak egymásnak, a félreértések elkerülése végett. Általában minél rövidebb időtartamra kötődik a szerződés, és minél kisebb a kölcsön, vagy a szolgálat anyagi értéke, annál nagyobb esély van arra hogy a szolgálat és annak lebonyolítása sikeres lehet. Másrészről, minél hosszabb időtartamra szól, és minél nagyobb a kölcsön,  az anyagi érték, annál nagyobb az esély hogy az egész kudarcot vall, és ennél fogva ez nem javasolt. Az ok nagyon egyszerű:  mi magunk változunk, körülményeink változnak, az emberi viszonyok változnak, míg a legfontosabb az hogy megtartsuk a jó viszonyokat a barátok között, és a barát fontosságát és nagyságát.

A műhelymunka szabályai

Műhelymunka szabályai

 • A workshop során (és a csoportban) nincsen fontosabb, vagy kevésbé fontos személy, mindenki egyformán, nagyon fontos!!!
 • A workshop során (és a csoporton belül) nem ellenkezünk, vitatkozunk, negálunk, hanem csak hozzáadunk, hogy közösen építsünk.
 • Mindent csakis a csoport köpontján keresztül teszünk, a közöttünk kialakult térben.
 • Minden a Teremtővel kezdődik, és a Teremtővel végződik.

A Dolgok Szellemisége

 • Általános cél: bármi ami történik annak az a célja hogy nagyobb egységet érjünk el általa.
 • Be kell hatoljunk ebbe a valóságba: mi a közöttünk levő egység pontján belül létezünk, egy olyan térben melyet testeink felett hozunk létre, abban a jó attitűdben melyet egymás iránt hozunk létre, ez a mi közösségünk melyen belülről végezzük megbeszéléseinket.
 • A szándék az hogy állandóan visszatérjünk az egység pontjához – minden állapotból, minden zavaró tényezőből.
 • A világot a csoport prizmáján keresztül kell vizsgáljuk.
 • Az egész megbeszélés alatt fontos, hogy a csoportot visszatérítsük az integralitás eszméjéhez (mindenki beleolvad mindenki másba).
 • A legfontosabb az hogy az általános, közös térbe adakozzunk, ahhoz járuljunk hozzá, és nem pedig az egyéni mélység elérése (nem magunkat kutatjuk, hanem a közös teret). Megpróbálunk együtt létezni ugyanabban a mozgástérben, együtt nevelve “kisbabánkat”, közösségünket, azt a teret mely felemelkedés iránti vágyunkból épül.
 • Legvégül minden zavaró tényező erősíti azt a teret melyet magunk között építünk.

A Műhelymunka lényege

 • A megbeszélések során soha nem mondjuk azt, hogy “az én véleményem”, hanem saját szavainkkal azt fejezzük ki amit Rav mondott, mivel Rav az integrált tér közöttünk.
 • Nem mondjuk azt hogy “Rav azt mondta”, vagy “én azt hallottam Ravtól”, egyszerűen elmondjuk véleményünket. A beszélgetés során azonnal érezni fogjuk majd hogy az általunk vagy mások által mondott valóban Ravtól származik-e vagy sem.
 • Amikor forrás szöveget olvasunk nem olvassuk el egyben a teljes cikket, hanem paragrafusról paragrafusra megyünk és azt megbeszéljük.
 • Nincs megengedve hogy én egyszerűen csak saját, egyéni véleményemet bedobjam, hogy az én “énem” kerüljön az asztalra. Az én személyes véleményem nem számít, csak az önkéntes hozzájárulásom ehhez a közös térhez. Rav adott erre egy példát: amikor a személy szeretne hozzászólni, feláll, valóban szeretne valamit mondani, de inkább nem mond semmit és visszül helyére
 • Mások kritizálása tilos.
 • Nem létezik olyan hogy “én egyetértek”, “én nem értek egyet”, “én ellenkezem”, “én támogatom” – mindenki egyszerűen csak beadja saját véleményét (pontosabban azt amit Ravtól hallott), és ilyen módon egyszerűen “helyrehozzuk”, “kiigazítjuk” annak véleményét aki eltér a közös tértől, nézettől. Egyszerűen csak megyünk tovább.
 • Füleim arra irányulnak hogy meghallgassam mások véleményét. Nem létezik mély önvizsgálat, nem merülök el magamon belül, ehelyett egyszerűen csak azért beszélek hogy a barátokhoz a csoporthoz kapcsolódjak. Minden annak érdekében történik, hogy felemeljük az attitűd terét melyet egymás között építünk, a mi közösségünket.
 • Nincsen időbeni korlátozés ki mennyit beszélhet (mondhatjuk azt hogy fejenként egy perc, de ez majd magát kiegyenlíti közöttünk).
 • Másrészről óvatosnak lennünk azzal, hogy amikor én beszélek az aki valójában kifejezi magát nem én vagyok, hanem mellettem levő társam.
 • A moderátor (aki irányítja a kerekasztal beszélgetést) részt vesz a teljes folyamatban, de vigyáz arra, hogy ne úgy lássa magát mint ha Rav vagy valami előadó lenne. A többieket gyermekeiként kell tekintenie, el kell tűnnie a színről nekik teret adva hogy megengedje azt hogy a folyamat lezajolhasson. Ő a legkevésbé domináns személy a csoportban. Segít abban hogy segíti a kérdések megoldását, lenullázza magát. A többieknek úgy kell éreznie a moderátor is csak része a többieknek.
 • Óvakodnunk kell helyes evilági példáktól, és bármilyen otthoni életünkre vonatkozó párhuzamoktól, semmilyen evilági megoldást nem adunk a kérdésekre (mivel amúgy sem létezik ilyen).
 • Óvakodjunk bármitől melynek köze van öt fizikai érzékszerveinkhez. “Állatunk” kinn marad “valahol alul”, és mi a fölé emelkedünk. Rav idézetei, cikkei általában mint lift lesznek felhasználva mely felemel minket az integralitásba.
 • A moderátor úgy rendezi a folyamatot hogy mindenkinek legyen alkalma beszélni – és ezt puhán, finoman megtartja még a “lobbanás (viták)” állapotában is. Onnantól kezdve a dolgok majd természetszerűleg folynak majd.
 • Az alapvető irányvonal az érzékenység és kölcsönös melegség. Egy meleg szerető attitűd. Mi közös kisbabánkat neveljük együtt – közöz, kölcsönös attitűdünket egymás iránt testünk szintje felett – és ezen kisbabánkkal szeretettel kell bánnunk.

Összefoglalás

 • A nap végén – a workshop-ot befejező, összefoglaló eseményen – mindenkinek minden együtt kell csinálnia, együtt énekelnie, vagy mindenki együtt egy körben áll egymás kezeit fogva, szemüket lecsukva.