valóságérzékelés kategória bejegyzései

Az Univerzum valósága

Komment: Híres amerikai tudósok egy csoportja gyűlt össze az Amerikai Természettudományi Múzeumban, New York-ban annak érdekében, hogy megvitassanak egy témát, ami teljesen irreálisan hangzik.

Különösen az a megdöbbentő, hogy míg a Világmindenség valósnak tűnik számunkra, az utóbbi időben egyre több tudós kezdett el azon tűnődni, hogy a világ körülöttünk vajon nem csak néhány komplex szimuláció eredménye-e? És hogy mi magunk és minden körülöttünk vajon nem csak adatpontok vagyunk-e valamiféle tér hologramban?
Dr. Michael Laitman válasza: A világunk nem egy hologram, hanem erők speciális rendszere, amelyek ezen a módon ábrázolódnak számunkra, és ilyen módon jelenik meg a saját “képernyőnkön”.
Nincs világ tőlem kívülre, minden, amit magam körül látok, az magamban van: te és mindenki más. Ebből következik, hogy én csupán néhány képpel játszom, ami állítólag rajtam kívül létezik.
Valójában azonban csak egy minőség van rajtam kívül: a teljes szeretet és adakozás minősége, a “Teremtő.” A Kabbalisták nagyon egyszerűen írják ezt le, úgy mint, ami már megadatott számunkra. És ha megkérdezed: “Mi a helyzet velem?” – ugyan ezt a viszonylatosságod érzed a magad irányéban, és mindenki más is.
Tehát akkor létezel? Az én viszonyomban létezel, a te viszonyodban én is létezem. Nagyon nehéz ezt megértenünk. Hosszú ideig ködös ez a számunkra. Azonban semmi sem fog működni, amíg ki nem lépünk a valóság helyes képéhez, és akkor majd látni fogjuk az egészet.
Azt mondják a Kabbalában: “Bármi, ami feltárul a számodra, az a te számodra tárul fel és senki másnak.” És ez az egyetlen módja annak, ahogy ez lehet.
Az erők rendszerén belüli élünk, amit magunkban ábrázolunk, a belső képernyőn, különböző képekben, amelyek azonban a valóságban nem léteznek. Mint az elektromos erők, amik mindenféle képeket ábrázolnak a televízió képernyőjén, ugyanúgy történik mindez bennünk is.

Via – Laitman Blog

Átkelés egy másik dimenzióba

Kérdés: Mit jelent az, hogy létezhetünk egy más formában is: a test nélkül, vagy a testen kívül?
Dr. Michael Laitman válasza: Létezik az információ, a hordozó, és valaki, aki érzékeli ezt az információt. Mindegyik változhat. Az információ (az értelem, és így tovább) nem csak fehérje, szilícium, vagy más hordozókban létezhet, és még csak nem is egy anyagban, azaz nem csak az agyban.
Az információ önmagában nem anyagi. Ez csak számunkra tűnik ilyennek, akik egy anyagi hordozón keresztül érzékelik azt. Mi már képesek vagyunk átadni információkat egy fehérjétől, egy élő hordozótól (az agytól) egy élettelennek. A teljes evolúciónk az információ hordozójának fokozatos változásához vezetett, eltávolítván azt az eredeti, természetes formájától: a beszédtől az írásig különböző hordozókkal, majd az információ programozásáig és a virtuális térben való tárolásáig.
Ma egy másik állapot küszöbén állunk, amelyben a test elveszti jelentőségét, az érzések egy új dimenzióba (az adakozás tulajdonságába) mennek át, míg mi elmozdulunk az információ agyi hordozójától, vagy még pontosabban a megszerzés minőségétől, egy másik hordozóba: az adakozás minőségébe.
Via – Laitman Blog

Az emberi elme és a valóságérzékelés

Amikor az érzékeinken keresztüli valóságérzékelésről beszélünk, akkor hol vagyunk mi, és mi az agy funkciója?
Mi mindannyian a természet által adott öt érzékszervünkön keresztül szerzünk információt környezetünkről. Ez az információ összegződik bennünk és adja az érzékelését annak, hogy mi létezik az emberen kívül. Ha ezeket az érzékszerveket eltávolítanánk, az ember abbahagyná a világ teljes érzékelését, és nem lenne képes elmagyarázni, hogy mi is létezik körülötte.
Via – Laitman Blog

A spirituális korrekció

A spirituális korrekció nem érintheti csupán az élet néhány szűk szegmensét, néhány atomját, vagy parányi részecskéjét. Az csak mindenre kiterjedően mehet végbe.
Az érzékelésünk finomításával a valóság helyes módon való érzékeléséhez jutunk, ami megváltoztathatja az egész addigi életünket. A Kabbala azt tanítja nekünk, hogyan kell felfedeznünk a valódi valóságot, egy új világot. De ez nem azt jelenti, hogy fel kell adnunk mindent a jelenlegi földi életünkből, csupán annyit, hogy a körülöttünk lévő valóság miként alakulhat át lépésről lépésre egyik szegmensétől a másikig. A belső tulajdonságaink változásának köszönhetjük mindezt, azt ami a külvilágot is megváltoztatja, hiszen a világ, amit magunk körül látunk az a belső tulajdonságaink lenyomata.

Kezdj el kommunikálni a Teremtővel

Minden, ami létezik, az a Teremtő. Úgy is mondhatnánk, hogy “Nincs más rajta kívül.”

Minden, a világ, annak minden lakója, minden, amit magunk körül érzünk, magunkat is beleértve csak a Teremtőből egy rész. Még pontosabban, mi vagyunk Ő. Minden gondolatunk és cselekedetünk vágyaink által van meghatározva. Az értelem csupán ahhoz segít minket hozzá, hogy elérjük azt, amire vágyunk.

Amikor megkapjuk vágyainkat, amikkel Felülről vagyunk elhalmozva, mi magunk nem tudjuk azokat megváltoztatni, arra csak is a Teremtő saját maga képes.

A Teremtő szántszándékkal teszi mindezt annak érdekében, hogy megértsük minden, ami történik velünk akár a múltban, akár a jelenben vagy a jövőben fog megtörténni, az élet minden területén az teljességgel csak Tőle függ. A helyzetünk csak akkor tud továbbfejlődni ha Ő úgy akarja, mert ő az oka mindannak ami történt, történik vagy történni fog.

Mindez szükséges ahhoz, hogy felismerjük és érezzük a szükségességét a hozzá fűződő kapcsolatnak. 
A Teremtő segítsége szükséges a haladáshoz
Amikor valaki azt tapasztalja, hogy vágyat érez ahhoz, hogy közelebb kerüljön a Teremtőhöz, a spiritualistához kerül közelebb, ekkor a Teremtő maga helyezett el a személyben egy vágyat erre. Fordított helyzetben az ember anyagi, szociális és egyéb helyzetei, kudarcai, nélkülözései fokozatosan vezetik el erre az állapotra, melyet a Teremtő szándékosan rendez számára.

Ezen a módon való fejlődés által az egyén kiemelten érzi annak szükségességét, hogy rajta csakis a Teremtő tud és fog segíteni, a szándékosan elrendezett környezet és körülmények segíteni fogják számára annak a szilárd meggyőződésnek kialakulását, mely ösztönzi a lelki állapotának megváltoztatását. Ez által vágyik a személy a Teremtő közelségére, és az összhangra vele.

Láthatjuk, hogy a Teremtő segíteni kívánja utunkat, olyan helyzeteket alkot, melyben a meghatározott cél felé léphetünk, mert Ő küld minden szenvedést, kudarcot felénk, mind fizikai, mind lelki szinten, a környezet, család, barátok, kollégát és ismerősök által.
A spirituális fejlődés a Teremtőtöl függ
Azért lettünk teremtve, hogy érzékeljük, hogy minden öröm attól függ, hogy milyen közel vagyuk Őhozzá. Mi érzékeljük az ellenkezőt is: hogy minden kellemetlen rossz dolog annak az eredménye, hogy nagyobb távolságra vagyunk a Teremtőtől. Ebből az okból, a mi világunk olyan módon lett megalkotva hogy függőségi helyzetben legyünk az egészségtől, családunktól és szeretnünk és tisztelnünk kell azokat, akik körülvesznek minket.
A Teremtő számára, az előbb említett tényezők egyfajta üzenő alkalmazásként szolgálnak, így Ő képes arra, hogy negatív élmények révén rávegyen minket, hogy keresni kezdjük Őt, azt, hogy az egész világ csakis tőle függ. Aztán, elegendő erő és türelem révén, mi képesek lehetünk arra, hogy felfedezzük még a saját életünk alatt, hogy minden ami történik a Teremtő kívánsága, semmint valami más okra visszavezethető, semmint a mi saját cselekedetünk. Idővel minden tisztává válik majd, a Teremtőtől származik minden, ami történik.
Az utunk melyet fentről kapunk követendő mindannyiunknak, mint ahogy az emberiség számára is általánosságban.

Kapcsolat a Teremtővel

Kérdés:

Ha a Teremtő nem változik, hogyan fejleszti a változó természetet?

Dr. Michael Laitman válasza:

Mi vagyunk azok, akik úgy érzik, hogy a Teremtő állandóan megváltoztatja a velünk kapcsolatos hozzáállását, azonban ez a hozzáállás állandó. Más szóval: a Teremtő hozzáállása irányunkba mindig ugyanaz: Ő a teljes jóság. Ugyanakkor érezzük, hogy a velünk kapcsolatos viselkedése állandóan változik annak érdekében, hogy megváltoztasson és fejlesszen bennünket.

Fordította: H.D.
Via – Laitman Blog

Hogyan illeszkedik az ember az összefüggő világba

A Kabbala az egész Univerzumot – világunkat és a rejtett Felső Világot – mint egyetlen valóságot szemléli, mely valóság csak számunkra osztódik két részre. Azáltal, hogy korrigáljuk magunkat, felfedezhetjük a valóság második részét is.
A teremtés anyaga a megszerzés iránti vágy. Ennél fogva az egész teremtés egyetlen, érzékeny, élő kreatív organizmus. A teremtés egyetlen része sem egy véletlenszerű mechanikus folyamat következménye, hanem inkább minden, beleértve a mi világunkat is, egy általános terv részeként létezik: hogy minden teremtményt eljuttasson a tökéletességhez.
Az ember korrekciója határozza meg a rendszer működését, akár aktívan, intelligensen és fenntartható módon. Van egy törvény mely kimondja: “az egész azonos mindegyik alkotó elemével”, és ebből kifolyólag minden az egész működését irányító alapelv kötelezően hat az alkotó elemekre is, az egész ökoszisztémában, minden családban, társadalomban és a globális gazdaságban.
Mivel az Univerzumban minden mindennel összefügg, minden élőlénynek minden szinten egészségesnek kell lennie, ellenkező esetben negatívan befolyásolják az egész rendszer egészségét. Egymástól való teljes függőségük, a különböző alkotó elemek kölcsönös egymásba fonódása erre kötelezi őket.

A Teremtő feltárásának formulája


Kérdés: Einstein megalkotta az energia képletét. Tudna mondani egy képletet a Teremtő feltárására, amit mindenki képes megérteni, és el tudná magyarázni azt, hogy mi is állandóan képesek legyünk emlékezni, hogyan kell egyfolytában leellenőrizni magunkat?Michael Laitman válasza: Kizárólag arra kell gondolnod, hogy a jó Teremtővel van dolgod, mindig és minden körülmények között, és soha ne hagyd el ezt a gondolatot.


Via – Laitman Blog

A Kabbala fő feladata

Az élet a Kabbala szerint a Fényen belüli létezés, az adakozás tulajdonsága. Ezt úgy érzékeljük, mint a határtalan létezés érzését, amikor vég nélkül áramlasz ezen az állapoton belül, és végtelennek látod azt.

Ugyanakkor, a testi valóság érzékelése, az idő, a tér, és a korlátozások megszűnnek. Belépsz egy másik koordinátarendszerbe. Ez különböző megkötéseket tartalmaz, ahol meghatározhatod magad a másokkal való kapcsolatban.
Meg kell szoknunk ezt, mivel ez szükséges a belépéshez. Néha beletelik néhány évbe, mielőtt az ember elkezdi érzékelni a felső világot. Azonban a feladatunk az, hogy elérjünk a felső valóság érzékeléséhez, amíg a fizikai világ részei vagyunk. Általánosságban fogalmazva, ez a Kabbala fő feladata.
Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2015. november 1.

Via – Laitman Blog

A barát vektora

Úgy kell a barátaidra tekintened, hogy a vágyaikat lásd, nem az arcukat, és nem a cselekedeteiket, tehát még azt sem kell figyelembe venned, hogy mit tesznek, kizárólag a vágyaikat kell látnod, a tendenciát, hogy mit ábrázolnak nekem. Így kell mindenkire tekintenem. Ez az erő, ez a vektor, a barátom vektora, hogy milyen mértékben ábrázolják ezt nekem, és így tudom megkülönböztetni mindegyiküket, hogy hogyan illeszkednek egymáshoz, és ezután ezen vektorok között elkezdem azonosítani a jó és gonosz erőket.

Elkezdem kezelni a kapcsolatoknak ezt a mezejét, az erők mezejét, de nem egy pszichológiai formában. Elkezdek törődni velük, azzal, hogy mit szeretnek, mit nem az emberek közötti korporális kommunikáció formáiban. Én ezt mind a kapcsolat irányában kezdem el érezni.

Ez az, amit mindegyiküknél azonosítani akarok, olyan tisztán, amennyire csak lehetséges, az arcoktól, a személyiségüktől függetlenül, függetlenül attól, hogy én hogy látom őket, vagy a tulajdonságaikat. A legfontosabb a belső hajlam, a belső tendencia. Így kezdem el látni őket egyre tisztább és jobb formában, és ezután, ami feltárul köztünk, az lesz a gonosz hajlam, minden méltósággal és dicsőséggel együtt, amit felfedezek. Ezt egyfajta fekete felhőként fedezem fel. Próbáljátok meg, ez az, amit el kell kezdenünk, és amivel dolgoznunk kell.


Részlet a 2015-12-08-i reggeli leckéből (Kabbala és filozófia)