ZOHÁR kategória bejegyzései

Hogyan előzzük meg a Zohár jóslatait

Vajon miként láthatták előre a Zohár könyvét írók azokat az eseményeket, amik most körülöttünk zajlanak? Miként lehetett mindezt megjósolni?

Bár a Zohár könyvét kétezer évvel ezelőtt írták, a szerzők olyan emberek voltak, akik a természeti folyamatokat átérezték. Érezték azokat a mozgató erőket, amik az emberiséget vezérelték.
Ezek olyan folyamatok, amelyeket az idő tengelye mentén ismerünk meg és tanulunk róluk. De a spiritualitásban nem létezik az idő fogalma, ha a világunk felé emelkedünk, akkor látni fogjuk a világunk egész történetét, az elejétől a végéig. Mindent.
Ha az ember korrigálja saját magát, az által a civilizációját is korrigálja. A Zohár könyve által megírt nem kívánatos eseményeknek nem szükségszerű a megvalósulása. De korrekció nélkül, a természet erői nyomást fognak gyakorolni az egész emberiségre, hogy elvezesse a személyt a helyes útjához. 
A Zohár könyvében csupán azt írják le, hogy mi minden fog megvalósulni, ha nem kezdjük el csillapítani a természet erőit.
Jelen pillanatban még van időnk arra, hogy létrehozzuk az egymás közötti harmonikus kapcsolatot. Lehetőségünk van tompítani a negatív hatásokat, melyek nyomást próbálnak gyakorolni fejlődésünkre. Ha nem cselekszünk, akkor a Zohár könyvének kétezer évvel ezelőtti jóslatai meg fognak valósulni, de a Teremtő segítségével sikerülhet megakadályoznunk ezeket a próféciákat.
Via – KabTv

Amikor kinyitjuk a Zohár Könyvét

Kérdés: Amikor elkezdjük olvasni a Zohár Könyvét, miért kérdezi gyakran, hogy: “Van valamitek, amit a Teremtőtől kérjetek?”
Michael Laitman válasza: Természetes, hogy ezt kérdezem, különben mi okból lenne megadva nekünk a Zohár könyve? Végtére is, miért nyitnod ki a könyvet? Azért, hogy felfedezd az igazságot.
Az igazság csak akkor tárul fel, ha felébreszted a jobb vonalat, amely a szeretet. Amikor felébreszted, meg kell értened, érezned, és fel kell fedezned, hogy valójában nincs szeretet benned, csak a gyűlölet. És még tovább menve, ez egy olyan nagy gyűlölet, hogy képtelen vagy a barátod mellett ülni.
Annak érdekében, hogy ne maradjatok közömbösek egymás irányában, követelnetek kell, hogy a Teremtő feltárja mindezt nektek: a szeretetet, a gyűlöletet, a kölcsönös együttműködést, valamint a konfliktusokat közöttünk. Hiányzik nekünk a harmadik tényező, az odafordulás, és a követelés!
A Teremtő az egy erő, egy olyan állapot, és egy olyan rendszer, amely követeli, hogy folyamatosan felé forduljatok. Amíg ez nem létezik, sok munkát kell ebbe belefektetnetek. Nincs semmi, amit tehetünk ez ellen, mert nem lehet kihagyni ezeket a szinteket.
A KabTV “Az Örök Könyv titka” című műsorából 2015 május 6. – Laitman Blog

Felejtsd el a Da Vinci kódot, fedezd fel a Tóra kódját!

Milyen titkok rejtőznek a Tórában?
Az emberek mindenféle kódokat keresnek a Tórában, melyben találnak is az egyes részek közötti összekapcsolódásokban. Sőt mi több, a Tóra részeit végtelen számú módszerrel össze is kapcsolják egymással, a betűk számai szerint, a szavak, versek és a fejezetek különböző kalkulációi szerint.
A közelmúltban egy nagy sikerű számítási munkát végeztek, melyben a betűk belső struktúráját, szerkezetét vizsgálták. Azonban ezek a számítások nem adnak számunkra semmi használhatót. Nem tanítják meg nekünk, hogy mi áll az egyes szimbólumok, betűk, alakok és az egyes kombinációk mögött.
A pontok és vonalak a Tóra értelmezésében
A Tóra először egyetlen szóként lett megírva, szóközök nélkül. Csak később lett ez az egyetlen szó szétválasztva szavakra és majd azok tovább lettek bontva betűkre. Majd ezek a betűk még tovább bontva annak részeire. Végül is, ezeket a részek pontokká és vonalakká bontották. Egy fekete pont fehér háttérrel a fény forrását szimbolizálja, mert fény áramlik az egyetlen pontból. Ha a fény leereszkedik a felsőbb erőből, a Teremtőtől a teremtményhez, az egy függőleges vonal. Ha az erő az egész teremtésnek tulajdonítható, akkor az pedig egy vízszintes vonal.
Ezek az információk azok, amiket kapunk a Teremtőtől. A lehetséges kombinációk a pontok és vonalak között attól függnek, hogy milyen jelet kapunk a Teremtőtől. 
  • függőleges vonal – egy személyes jel, a Teremtőtől az emberiségnek küldve
  • vízszintes vonal – egy általános jel a Teremtőtől az emberiség felé
  • a kettő közötti helyzetek
Minden szituáció, minden kombinált, teremtett jel az Isten és az emberiség közötti kapcsolatot írja le, ami minden pillanatban másképpen jelenik meg, ahogy minden pillanatban a lélek is más és más állapotban van.
Miért a Zohár könyve által fejtjük meg a Tórát
A személy, aki rátekint a Tóra betűire – feltéve, hogy ő megtanulta helyes módon olvasni azt – képes látni az ő múltját, jelenét és jövőjét a vonalak és pontok kombinációiban. De ahhoz, hogy láthassa ezeket a dolgokat szüksége van a megfejtő kulcsra. Csak azzal lesz képes olvasni a Tórát úgy, mint egy útmutatót, mely a spirituális világba vezeti őt. Mindenki más csak egy történelmi epizódot fog vélni felfedezni benne. A kulcs azonban a Zohárban található, mely értelmezi Mózes öt könyvét és elmagyarázza azt ténylegesen, hogy mit is írt benne Mózes.
Amikor mi tanuljuk a Mózes öt könyvét a Zohár felfogásán keresztül, mi valamit egészen mást látunk benne. Másképpen látjuk világunkat, látjuk a felsőbb világot, a világunk spirituális vezérlését, valamint a teremtés egész folyamatát. Ezért van az, hogy a Kabbalisták ezt a két könyvet egyszerre olvassák.
Hogyan segít a Misna és a Talmud kiegészíteni a Tórát
Mielőtt kinyomtatták a Zohár könyvét, Mózes tanítványai és követői leírták – immár több száz éve – a Tóra alapvető eseményeinek értelmezését, így mi ma képesek vagyunk jobban megérteni azt, amit Mózes leírt abban. A Tóra első értelmezése a Misna, a sheni, shanah szóból származik (valami, ami ismétli önmagát). A Misna ábrázolja az összes spirituális törvényt, a mi világunk törvényeként.
Ez magyarázza el nekünk mit szabad és mit tilos cselekednünk. Mi úgy ismerjük ezek a magyarázatokat, mint a Mitzvot (parancsolatok és előírások) “tedd és ne tedd” előírások.
Csak a Kabbala tudja elmagyarázni ezeket a cselekedeteket. Kifejti, hogy a legfontosabb dolog nem a világi törvények betartása, hanem a szándék a spirituális világban. A legfontosabb az, hogy mit tesz a személy a belső, saját szándékában, csak az számít. Pontosan erről beszélnek nekünk a bölcsek és a Mózes tanítványai.
A Talmud már egy következő generáció, amiben a bölcsek magyarázzák nekünk a helyes út elérésének módját, miképpen kell elérni a Mitzvot-ot minden egyes szituációban. Azonban annak is világosnak kell lennie, hogy a Mitzvotnak nem lehetséges fizikai megfigyelése a mi világunkban, sokkal inkább szükséges az azon keresztül való vizsgálódás, a helyes spirituális állapot felvétele, ami hozzájárulhat a világunk természetének és a felsőbb világ megismeréséhez.
A Misna és a Talmud által magyarázzák az egyes spirituális törvényeket részletesen, és megírták számunkra mindezt egy hétköznapi nyelven. Ezért, ha neked nincs meg a kódfejtő kulcsod a Zohár könyvéhez, akkor csak úgy vagy képes látni a Misnaban és a Talmudban leírtakat, mint erkölcsi ajánlásokat, amik megadják az alapját a vallásnak és az ortodox életnek.
Kabbala, ami betölti a szakadékot az ember és természet között
Minden nagyszerű Kabbalista, vagyis mindazon bölcsek, akik a Misna és Talmud bölcseleteit magyarázzák szövegeikben elmondják nekünk, hogy a természet rendszerét hogyan vagyunk képesek a legjobban felhasználni, hogyan tudjuk egyáltalán betartani ezeket a törvényeket. Magyarázzák az okokat, hogy miért jönnek le hozzánk ezek az erők, mi hogyan tudjuk használni azokat és miként kerülünk velük azonos állapotba, hogyan lehetünk aktív része a teremtésnek.
Amikor ezek az erők leereszkednek hozzánk felülről, nekünk el kell érnünk azokat, egy helyes módon, és megfelelő reakcióba kell lépünk velük, mely visszahat rájuk. Ez hoz egy kellemes állapotot a világunkra, mindenki számára, aki itt él velünk. Ennek az elérése a feladata a Kabbalának, vagy nevezhetjük a Kabbala bölcseletének is. A szó, hogy Kabbala a lekabel (megszerzés) szóból ered, melynek jelentése, hogy megtanulni megszerezni, helyes módon elfogadni a bőséget, ami leereszkedik hozzánk felülről.
A személy, aki elkezdi tanulni a Kabbalát világosan látni fogja az okokat minden bajra és katasztrófára, tapasztalni fogja személyes és globális szinten is azokat. Meg kell tanulnunk helyes módon értelmezni, hogy mi is történik körülöttünk, mert a mi tudatlan viselkedésünk és helytelen reakcióink miatt helyzetünk és környezetünk egyre csak rosszabb állapotban lesz.
A Kabbala a legpraktikusabb tudomány, biztosítja az emberiség számára a kulcsot a világ vezérléséhez. Azonban nekünk először tanulnunk kell, hogy vezethessük azt. Szükséges ismernünk a világegyetem alapvető struktúráját, annak irányítási rendszerét, ismernünk kell azt, hogyan tudunk abban aktívan részt venni.

Mielőtt elkezdenénk olvasni a Zohárt…

A Zohár Könyve egy csodálatos eszköz, mely képes az egész világot megnyitni előttünk, elképesztő felfedezések világát. A Zohár olyan mint az aktuális valósághoz vezető kapú, mely valóság egyenlőre rejtve van érzékelkésünktől. Azonban ahhoz hogy képesek legyünk felhasználni a Zohár felfedező erejét, tudnunk kell hogyan olvassuk a Zohárt megfelelő módon. Az alábbi öt alapelv segít minket felkészülni a Zohár útján történő hatalmas utazáshoz.

Első Szabály – A Szív Ért meg: Ne az intellektusunkkal tanuljunk.

A Zohár Könyvét a szívünkkel kell tanuljuk, érzésünkkel és vágyunkkal. Szemben az általános tanulási módszerekkel, melyek információ
feldolgozásán és adatok analízisén múlnak, a Zohár esetében teljesen más megközelítést kell használnunk. A Zohár tanulása arra szolgál, hogy belső változásokat váltson ki, hogy alkalmassá tegyen minket a rejtett valóság érzékelésére.

A tanítvány sikere kizárólag azon vágyunk mértékétől függ, hogy fel akarjuk fedezni és érezni akarjuk azt a valóságot. Ennek okán nincs szükségsemmilyen előzetes tudásra, képességre, vagy bármilyen különleges tehetségre a Zohár tanulásához. Az egyetlen dolog amire szükség van az hogy a személy egy őszinte vágyat érezzen szemei és szíve megnyitására egy széles világ előtt.

Második Szabály – Az Ember Egy Kicsiny Világ: A Szavak Helyes Értelmezése

A Zohár Könyve számtalan olyan leírást és kifejezést használ, melyet ismerünk világunkból, mint tenger, hegyek, fák, virágok, állatok, emberek és utazások. Észben kell tartsuk azt, hogy az összes részlet, tulajdonság és esemény mely a könyvben megemlítésre kerül, nem a körülöttünk található világról szól, hanem csakis arról ami magunkon belül nyílik meg. Ennél fogva amikor a Zohárt olvassuk, az abban található szavakat oly módon kell értelmezzük, hogy azok magunkon, lelkünkön belül történnek. A szöveget egy olyan hídként kell látnunk, mely legmélyebb tulajdonságainkhoz és vágyainkhoz vezet.

Harmadik Szabály – A Benne Levő Fény Reformál: Keressük a Fényt

Mi gyakran hallunk arról, hogy a Zohár-ban egy különleges tulajdonság található, melyet Szegula-nak nevezünk. A Szegula a fejlődés természetes törvénye, mely az élet összes erejében működik. Ez nem valami misztikus, elképzelt erő.A Kabbalisták elmagyarázzák nekünk, hogy materiális világunkat teljesen amások kizsákmányolására szolgáló önző vágy uralja, míg a spirituális világot

az adásra, szeretetre szolgáló szándék uralja. Ennél fogva mi egy különleges eszközt kaptunk melynek segítségével képesek vagyunk ezt a két ellentétes világot összekapcsolni egymással, azaz saját tulajdonságainkat hasonlóvá tehetjük a szeretet és adás azon tulajdonságaihoz, melyek a spirituális világot uralják. Ez a különleges eszköz van “reformáló fény”-nek nevezve. A fény befolyásol minket az olvasás során egy olyan módon amit mi jelenleg nem vagyunk képesek érzékelni, és ezért van az Szefula-nak, vagy “csoda”-nak nevezve. De egy Kabbalista számára, aki már képes a spirituális világot érzékelni, egyáltalán nem léteznek csodák ebben, hanem csakis egy teljesen természetes folyamat. Az egyetlen dolog amit tennünk kell, ahogy azt ők javasolják, hogy olvassuk a Zohár Könyvét, és arra vágyjunk mindeközben,hogy az abban rejlő erő befolyásoljon minket a tanulás során. Fokozatosan mi elkezdjük majd érezni amint egy változás kezd el kifejlődni bennünk. Mindez a fény reformáló hatására jön majd létre. És akkor a spirituális világ megnyílik majd, és ami addig Szegula-nak, csodának tűnt számunkra, egy tiszta, színekkel teli természetes törvénnyé válik.

Negyedik Szabály – Minden a Vágyon Múlik

Mi tudjuk azt, hogy a kisbabáknak micsoda hatalmas erőfeszítésre van szüksége ahhoz, hogy megtegyék életük első lépéseit, hogy mennyire

fáradhatatlanul dolgoznak ennek érdekében, soha fel nem adva, újra és újra próbálkozva ameddig végül sikert nem érnek el. Nekünk ugyancsak kitartónak kell lennünk a Zohár tanulásával, türelmesen nem lankadva, ameddig el nem kezdünk “lépegetni” saját két lábunkon, és fel nem fedezzük a spirituális világot. A fejlődésünkhöz szükséges rendszer előre fel lett készítve számunkra, és az egyetlen dolog amire szükségünk van, hogy mi az annak elérésére szolgáló hatalmas vágyat nyújtsuk.

Ötödik Szabály – Egy Ember Egy Szívvel: A Kulcs az Összeolvadás

A Zohár Könyve egy tíz Kabbalistából álló csoport által íródott, akik létrehozták egymás között a teljes Kli-t (edényt) – egy egyesült vágyat arra hogy felfedezzék a valóság fennséges erejét, a Teremtőt. Egyedül a közöttük levő mélységes kapcsolat, a szeretet, és az összeolvadás az, mely képessé tette őket arra, hogy áttörjenek a materiális világ korlátain, és felemelkedjenek arra az örökkévaló szintre melyről a Zohár beszél. Amennyiben mi arra vágyunk hogy őket kövessük, meg kell próbálnunk hasonló kapcsolatokat építeni magunk között, hogy keressük az összeolvadás azon erejét, mely Rabbi Simon Bar Yochai tanítványai között létezett. A Zohár a szereteten keresztül született. Ezáltal annak újbóli felfedezése a mi időnkben ugyancsak kizárólag a szereteten keresztül
történhet.

 

“Amikor Rabbi Simon előtt állunk, a szív forrásai megnyílnak minden
irányban, és minden megnyílik”.
 A Zohár Könyve, Yitro (Jetró) 412. pont

 

Rav Michael Laitman – Legyen ott Fény (részlet)

Zohár

Shemot fejezet [exodus]  És elment; és az eljött; és… kiterjedt

 

169) Ez olyan, mint a király, aki teljes minden tekintetben, és akinek a gondolatai is teljesek. Mi az útja, módja, ennek a királynak? Az arca állandóan ragyog, mint a nap, hiszen ő teljes. És amikor ítéletet hirdet, ő ítéletet mond a jobb és a rosszabb irányba. Ezért, a személynek óvatosnak kell lennie vele. Egy bolond, látja amint a királyát arcát ragyogni és nevetni, és nem fél tőle. De aki bölcs azt mondja, hogy a király minden bizonnyal teljes, még akkor is, amikor a király arcát ragyogni látja. Ő teljes mindenben, az ő gondolatai is teljesek, és látja, hogy bíráskodás van abban a fényben, de a fény le van fedve  annak ellenére, hogy az nem látható. Ellenkező esetben a király nem lenne teljes. Ezért a személynek óvatosnak kell lennie.

 

170) Hasonlóképpen, a Teremtő mindig teljes, ily módon, és oly módon, a jobb oldalon és a bal oldalon. Azonban Ő csak ragyogó arccal látható. Emiatt ezek a bolond gonoszok nem óvatosak vele. De azok igaz bölcsek azt mondják: “A király az teljes. És bár az arca ragyog, a Din el van rejtve bennnük. Ezért, a személynek óvatosnak kell vele lennie.”

Ez rendezi azt a kérdést, hogy a hetvenkét betű a középső vonalban miért nem lett úgy bejegyezve, hogy a fele az közvetlen sorrendben a másik fele az fordított sorrendben van, hogy magába foglalja a baloldalon található Dinim-et ugyancsak. Ez azért van így, mert a Dinim-ek a baloldalon rejtve vannak Benne, és az Ő arca mindig fényes és örömteli, mint a jobbnak a fényei, ezért az Ő betűi csak közvetlen sorrendbe vannak írva, mint a jobb oldal.

 

171) Most rendeznünk kell azt a kérdést, hogy a középső vonal hetvenkét betűje miért nem volt úgy bejegyezve, hogy a fele az közvetlen sorrendben, és fele az  fordított sorrendben van. Meg van írva: “Én az Úr nem változom” azaz én nem ugrottam át egy másik helyre. És bár a két vonal az Bennem van foglalva, Én mégsem változtattam meg magamat amiatt, hogy átugorjak a bal oldalra, hanem megmaradtam a jobb oldalon.

 

Ez azért van így, mert minden Bennem van foglaltatva, és ez a két szín, – a fehér és a vörös  -Bennem van foglaltatva, az Én Hassadim-omba. A bal illuminációja az nem jelenik meg Bennem, hanem a Malchut-ban. Ezért, a középső vonal összes betűi közvetlen, egyenes sorban jelennek meg, és bár a betűk erre az oldalra, és arra az oldalra vannak, a jobb és a baloldalra, mégis közvetlen sorrendjükben vannak írva.

 

172) “És az Isten angyala, aki elment” azaz eddig az egyik oldal, a Hesed

Ábrahám számára, mely a jobb vonal. Amikor a szent Atik illuminálta a király, a ZA számára, ő illuminált számára, és megkoronázta őt a felső Szent koronákkal, amelyek a felső AVI-nak a Hassadim fényei, amelyek GAR. És amikor a Hassadim eléri őt, a pátriárkák meg lesznek koronázva, vagyis a három vonal, a HGT. És amikor a pátriárkák meg vannak koronázva, akkor minden tökéletes. Aztán a királyné utazik utazásaiban a pátriárkák teljességével, és amikor ő meg van koronázva mindhárom pátriárka által, a három vonallal, akkor ő összeolvad, és a mindennek a fennhatósága a kezében van.

 

173) Hasonlóképpen, a Szent Név bele van vésve azokba a betűkbe, amelyek a felső Merkava-ba vannak beírva, amely a pátriárkák díszítései.

 

174) A Sófár [egy kos szarv ünnepi megfújása] megfújásában, meg van írva három alkalommal, “És így”: “és így fog nőni” “és így add a félelmedet” ; “és így adjatok dicsőséget”. És azt nem mondja, hogy “És így az igaz,” akik megfelelnek a három versnek: “és … elment “; “és az eljött”;”és … kiterjedt ” és nem több. A Gematria-ban az “És így” az hetvenkettő, és a hetvenkettő azt jelenti, hogy háromszor “És így” a név, AB három vonalán. És minden benne van foglalva ebben a Szent Névben, és el van rejtve abban, mivel a név, AB mindhárom vonala, benne van foglaltatva a Malchut-ban.

 

Ebből az következik, hogy létezik a Szent Merkava teljessége a Malchut-ban. Ezért van négy alkalommal a hetvenkettő, a három vonal a Hesed, Gevura, Tifferet, és Malchut. Ezért is van négy alkalommal az, hogy “És így” amely ugyancsak okozza azt, hogy “És így az igaz”.

 

175) Ez a Szent Név, a pátriárkák koronázása, a HGT koronázása, akik meg vannak koronázva az egy összeolvadásban való bevésésük által. Ők a Szent Merkava [gyülekezet] teljessége, amelyek 48 szóban vannak benne foglalva, amely mindennek a tökéletessége, és a gyökereknek a lényege.

 

A hetvenkét név az a hetvenkét szava a három betűnek, három harmadra felosztva a bennük levő három vonal által. Az első harmad az a Hesed, a jobb vonal. A második harmad az a Gevura, a bal vonal. A harmadik harmad a Tifferet, középső vonal. Ismert, hogy a vonalaknak a lényege a jobb és a bal, amelyet úgy tekintünk, hogy GAR, de a középső vonal csak illuminációjukat tartja fenn, és VAK-nak tekintjük.

 

Negyvennyolc szó van a Hesed és Gevura kétharmadában, és ennek a névnek az összes fénye az első két harmadban foglaltatik benne, amely a negyvennyolc szó. Ez azért van így, mert a két vonal, – a jobb és bal – a név teljessége, és az elsődleges gyökerek, mivel az összes gyökér bennük van. És az alsó harmad – a huszonnégy betűje a harmadik vonalnak – azok csak a felsőknek az ágai, amelyektől az megkap, mint abban a versben, hogy “Egy a háromban áll, és egyben ül.”

 

 

176) A fa törzse az ANI név [Aleph-Nun-Yod], a hetvenkettő név közepén, azaz a  harminchetedik név. A fa összes ágainak a Rosh-a [feje, kezdete] az a Váhu [VaV-Hey-VaV] név, amely az első a hetvenkét név közül. Ugyancsak, az összes ág és a Guf [test], valamint a gyökér  az negyvennyolc szó, az első kétharmada a hetvenkét szónak. Így van megírva a három felső világban, – amely a HBD mely benne van foglaltatva az első huszonnégy szóban, azaz a Hesed-ben és jobb vonalban, – valamint a három alsó világban, amelyek a HGT, melyek benne vannak foglaltatva a második huszonnégy szóban, azaz a Gevura-ban, a bal oldali vonalban. Ez azért van így, mert a három vonal, – Hesed, Gevura, Tifferet – benne vannak foglaltatva egymásban, és három létezik mindegyikben. Akkor a jobb vonalat úgy kell tekinteni, mint HBD, a balt mint HGT, és a középső vonal az NHY. Így, az első kétharmada a hetvenkét szónak az a HBD HGT.

 

177) Ezzel szemben, létezik a HGT az AB nevének három vonalában, “Szent, Szent, Szent az összes Seregek Ura”. Szent felül, a HBD-ban, Szent közepén, a HGT-ban, és Szent alul a NHY-ben. Ugyancsak, az első Szent az Hesed, a második Szent az Gevura, és a harmadik Szent az Tifferet, ahol a HGT az HBD, HGT, NHY, és azok mind bele vannak vésve az AB-ba. Áldott legyen Ő, áldott az Ő neve mindörökké és örökké, Ámen.

 

178) Amikor Izrael letáborozott a tenger mellett, látták a számtalan sokaságot, számtalan katonát, és számtalan tábort alul és felül, és azok mindannyian összegyűltek Izrael felett. És a szorult helyzetben, Izrael imádkozni kezdett.

 

179) Ebben az időben Izrael ellenséget látott minden oldalról. A tenger a növekvő hullámaival előttük volt, mögöttük voltak az Egyiptomiak kijelöltjei és táborai, és fölöttük számtalan rágalmazó. Ők elkezdtek kiáltani a Teremtő felé.

 

180) Akkor meg van írva: “Akkor az Úr így szólt Mózeshez: Mit kiáltasz hozzám?”

“Hozzám” ez a ZA tulajdonsága, mivel minden az Atik-on múlik. Abban az időben, az Atik megjelent, és a vágy jelen volt az összes felső világokban, majd mindennek a fénye illuminált.

 

Ismeretes, hogy Egyiptom bölcsessége az a baloldalról származott, mint a versben: “a nagy szörny, mely a Nílus közepén fekszik”. A bölcsességnek a gyökere a Bina de AA-ban van, mely a Rosh-án [fej] kívülre került. A Yam Suf-on [a Vörös-tengeren] történő áthaladáshoz és az egyiptomiak megfullasztásához, először a szentségben lévő magas gyökerükben, az AA-ban kellett őket kitörölni. Ez nem volt lehetséges, kivéve az Atik hatalmas fénye által, mely a gyökere mindennek.

 

ZA így szólt: “Miért kiabálsz hozzám? Minden az Atik-tól függ. Az Ő hatalmas fénye megszüntetheti az Egyiptomiak gyökerét a Bina de AA-ban, ahogy a gyertya lenullázódik a fáklya előtt”. Mindez azért van, mivel az Atik fénye mindennek a fénye és mindenki megsemmisül az Ő fényében. Azáltal az Egyiptomiak magas gyökere átmenetileg el lett törölve.

 

181) Akkor minden együtt ragyogott, mert bár az Atik fénye rejtett Hassadim, az tartalmaz magán belül belül Hochma fényt is, hiszen az AA-ban lévő Hochma nyilvánvalóan tőleszármazik. Ezért, az Atik Hassadim-ja az fontosabb, mint a Hochma de AA, és ezt úgy tekintjük, mint azt, ami ezt a Hochma-t tartalmazza és a Hochma és Hassadim benne együtt ragyognak. Ez az oka, hogy a tenger létrehozta a felső törvényeket, hogy megfullassza az Egyiptomiak és megmentse Izraelt, mivel az alsó és felső, a kezébe lett adva. Ez az oka annak, hogy meg van írva, “a fiúk, az élet, és a táplálék mind olyan nehéz a Teremtő előtt, mint az átkelés a Vörös-tengeren” mivel az átkelés a Vörös-tengeren az Atik-tól függ.

 

182) Van egy őzsuta [nőstény szarvas] a földön és a Teremtő sokat tesz érte. Amikor ő kiált, a Teremtő meghallja az ő szorult helyzetét, és elfogadja az ő hangját. És amikor a világnak kegyelemre van szüksége vízért, akkor ő hangosan felsír és a Teremtő meghallja a hangját. És akkor a Teremtő megsajnálja a világot (megkönyörül a világon), ahogy meg van írva: “Mint ahogy a szarvas vágyik a patak vizére.”

 

183) És amikor neki szülnie kell, ő le van zárva minden oldalról. Ő fejét térdei közé hajtja, és hangosan felkiált. Akkor a Teremtő is megszánja őt, és küld neki egy kígyót, aki megharapja őt lágyékánál, és megnyitja őt, széttépve azt a helyet benne, és ezáltal ő azonnal szülni képes. Ebben, nem szabad kérni, vagy próbára tenni a Teremtőt.

 

184): “És Izrael látta, hogy az egyiptomiak meghaltak.” A Teremtő megmutatta nekik a halott minisztert, aki az egyiptomiak fölé lett kijelölve, amit Ő keresztül vitt a tűz folyóján, amely a felső tenger szélén volt, vagyis a Malchut szélén. De létezik halál az angyalokban? Mikor  Ő eltávolította őt uralkodásából, az számára, olyan volt, mint a halál.

 

 

És Izrael látta a hatalmas kezet

 

185) Itt a hatalmas kézzel, a bal kéz teljessé vált, vagyis a Gevura és valamennyi ujja, a HGT NH. Ez azért van, mert az, benne lett foglaltatva a jobban, mivel minden benne van foglaltatva a jobban, és a jobbtól függ, ahogyan meg van írva, “A jobb kezed Ó Uram,  fennséges hatalmában; A jobb kezed, Ó Uram, összezúzza  az ellenséget”. És bár ez a Gevura-hoz tartozik, mivel az a jobb kéztől függ, ezért annak neve után van elnevezve.

 

186) Mi nem találtunk senki mást, aki úgy megerősítette a szívét a Teremtő előtt, mint Fáraó? De akkor Szíhon és Og nem erősítették meg a szívüket ugyancsak? Ők megerősítették a szívüket Izrael ellen, de nem erősítették meg a szívüket a Teremtő ellen, ahogy Fáraó megerősítette a szívét ellene, mert ő látta a Teremtő hatalmasságát és mégsem vonult vissza.

 

187) Fáraó bölcsebb volt, mint az összes varázslója. Beletekintett minden koronába és a SITRA Achra összes tudásába. Az ő teljes oldalukon, nem látta, hogy Izrael megmeneküléshez jut, és ez nem függött azon koronák egyikén sem. Sőt mi több a Sitra Achra összes felső ereje összeesküdött Izrael ellen, hogy ők ne legyenek képesek kiszabadulni a kezeikből. És Fáraó nem gondolta, hogy van még egy köteléke a hitnek, amely irányítja a Sitra Achra összes erejét. Ez az oka annak is, hogy megkeményítette a szívét.

 

188) A Fáraó csakis a HaVaYaH név ellenében keményítette meg a szívét. Amikor Mózes azt mondta: “Így szól az Úr”, akkor ő megkeményítette a szívét, mert nem találta azt, hogy ez a név, irányítaná a földet összes bölcsességében. Ez az, amiért azt mondta, “Ki az az Úr?”. Utána, amikor a megbánást fontolgatta azt mondta: “Az Úr az igaz”, majd így szólt: “Én vétkeztem az Úr ellen”. Ez a száj, amely így szólt: ” Ki az az Úr? “azt mondta:” Én vétkeztem az Úr ellen. ”

 

189) “Ez mind egy”, ezért azt mondom, “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”. Elmagyarázzák ezt a verset a bölcsességgel. “Ez mind egy” az az “Én galambom, Én szeplőtlenem, ő egy az anyja számára” az a Malchut. Ezáltal, a Teremtő megítéli az ő Dinim-jét alul, és megítéli a Dinim-jét felül mindenkiben.

 

190) Amikor a Teremtő kiváltja az Ő Dinim-jét Ő megítéli az Ő Dinim-jét ebben a Keter-ben, mely Malchut. Akkor meg van írva: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt” mert az igazak el vannak fogva a gonoszok gonoszságai által, ahogy meg van írva: “És [az Úr] azt mondta az angyalnak, aki elpusztította az embereket” ami azt jelenti, hogy a többségüket vegye magához. Ez az oka annak, hogy Jób azt mondta: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt.” De nem fejtette ki, hogy ez azokra az igazakra vonatkozik, akik el lettek kapva a gonoszok gonoszságai által. “Ez mind egy”, az Izrael gyülekezete az egyiptomi száműzetésben, akikért a Teremtő ölt az Egyiptomiak között és bosszút állt bennük, amint meg van írva: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt.” Végülis ott voltak ártatlanok ugyancsak, akik nem tették Izraelt rabszolgává, akik meg lettek ölve a közöttük levő gonoszokkal együtt.

 

191) Jób csak akkor lett megbüntetve, amikor Izrael kiment Egyiptomból. Jób azt mondta: “Így, minden arc egyenlő, ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”. Fáraó megszerezte Izraelt, és azt mondta: “Ki az az Úr, hogy én engedelmeskedjem a hangjának?” De én nem támadtam meg őket, és nem tettem semmit, “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”, amint meg van írva: “Aki félte az Úr szavát Fáraó szolgái közül” az Jób, mert ez Egyiptomból való kivonulás idejében volt.

 

192) Azok a jégesők, melyek lejöttek az egyiptomiakra, és amelyek Mózes által meg lettek állítva, később bosszút hajtottak végre Józsué napjaiban. A jövőben, a többi is eljön Edom és lányai fölé, amint meg van írva: “Mint azokban a napokban, amikor kijöttetek Egyiptomból, én csodákat mutatok nektek.”

 

193): “És Izrael látta a hatalmas kezet.” Ennek a versnek a kezdete nem kapcsolódik a végéhez, és a vége nem kapcsolódik az elejéhez. Az elején azt mondja, “És Izrael látta a hatalmas kezet.” Azután, “És a nép látta az Urat”. De az, hogy “És Izrael látta” az oka annak, hogy “És a nép látta az Urat” és vajon ők nem látták előtte az Urat?

 

Az az idős ember, aki lement a száműzetésbe a fiaival, és átszenvedte a száműzetést magán, és a fiait száműzetésbe vetette, ő látta mindazokat a bosszúkat és mindazokat a hatalmas tetteket, melyeket a Teremtő cselekedett Egyiptomban, amint írva van: “És Izrael látta” ennek jelentése valójában Izrael, azaz Jákob.

 

194) A Teremtő felemelte ezt az idős embert, és azt mondta neki: “Kelj fel és lásd, amint a fiaid kijönnek egy erős nemzetből. Kelj fel és nézd meg a hatalmas tetteket, melyeket a fiaidért tettem Egyiptomban.”

 

195) Amikor Izrael utazott, hogy lemenjen a száműzetésbe Egyiptomba, nagy rettegés és félelem fogta el őt. A Teremtő azt mondta Jákobnak, “Miért félsz, ne félj lemenni Egyiptomba.” Mert meg van írva: “Ne félj,” ez azt jelenti, hogy ő félt.

 

196) Azt mondta neki, én attól tartok, hogy ők elpustítják fiaimat. Ő azt mondta neki: “Én lemegyek veled Egyiptomba.” Azt mondta Neki újra, “attól tartok, hogy én nem leszek megjutalmazva azzal, hogy apáim mellé temessenek, és nem fogom látni a fiaim kimenekülését, és a hatalmas tetteket, melyeket majd Te teszel értük.” Azt mondta neki: ” Én bizonyosan felemellek majd téged. Én felemellek majd téged, és atyáid sírjába leszel eltemetve” és “Én fel foglak emelni téged, hogy lássad a fiaid kimenekülését és a hatalmas tetteket, amelyeket tenni fogok értük. ”

 

197) És azon a napon, amikor Izrael kijött Egyiptomból, a Teremtő felhozta Jákobot, és azt mondta neki: “Kelj fel és lásd fiaid kimenekülését, hogy milyen erőket és hatalmas tetteket tettem értük”. Jákob ott volt, és látott mindent, ahogy meg van írva: “És Izrael látta a hatalmas kezet”.

 

198) Ebből megtudjuk, hogy Jákob jelen volt a kimenekülés idejében, amint meg van írva: “És Én kihoztalak téged az Ő jelenlétében, az Ő nagy hatalmával, Egyiptomból”. “Az Ő jelenlétében”, az Jákob, mert Ő az összes pátriárkát odavitte. “És kihoztalak titeket az Ő jelenlétével”, az Ő jelenléte az Ábrahám, amint meg van írva: “Akkor Ábrahám az arcára zuhant.”

 

199) Ábrahám azt mondta: “születhet-e gyermeke annak, aki száz éves?”. A Teremtő azt mondta neki: “Majd meglátod, milyen sokaság és hány tábor származik tőled.” Amikor Izrael kijött Egyiptomból, a Teremtő felemelte mindazokat a törzseket és mindazokat a tízezreket Ábrahámhoz, és ő látta őket, amint meg van írva: “Én kihoztalak titeket az Ő jelenlétével”. Mit jelent az, hogy az Ő jelenléte? Ezek a pátriárkák.

 

200): “És Én kihoztalak titeket az Ő jelenlétével” ez Jákob. “Az Ő [hatalmas] erejével” ez Izsák, és a “hatalmas” ez Ábrahám. Ugyancsak, a pátriárkák számára mindig létezik Izrael megváltása, amint meg van írva: “Akkor emlékezni fogok az én Jákobbal kötött szövetségemre, és az én szövetségemre Izsákkal, és az én szövetségemre melyet Ábrahámmal kötöttem, emlékezni fogok, és emlékezni fogok a földre.” A pátriárkák érdemesek a megemlékezésre. De mit jelent az, hogy “És én majd emlékezni fogok a földre”? Ez azért van, hogy Dávidot belefoglalja velük együtt, vagyis Malchut-ot, a földet, amely a Merkava [gyülekezet] a pátriárkákkal, a HGT-tal, akik mindig kiváltják Izrael megmenekülését.

 

201): “És Izrael látta a hatalmas kezet, amellyel az Úr Egyiptomban cselekedett.” A kéz az nem kevesebb, mint a bal kéz öt ujja”. “A hatalmas” azt jelenti, hogy ötöt tartalmaz, hiszen a GAR elveszi a jobb kezet a bal vonallal való integrációtól. És az egyes ujjak megegyeznek egy hatalmas mennyiséggel, és a Teremtő csodákat és hatalmas cselekedeteket végez rajtuk. Ezáltal, minden szint elszakadt a kaszkádszerű leereszkedésétől.

 

202) Az első öt ujjban, amely az első öt csapás, írva van: “És Fáraó szíve megkeményedett”. Amikor ez az öt ujj, – mely a balkézről származik – teljessé vált, Fáraónak nem maradt semmi a tulajdonában, amellyel megkeményíthette volna a szívét. Akkor meg van írva: “És az Úr megkeményítette Fáraó szívét”.

 

203) “És ők hittek az Úrban.” De akkor nem hittek Benne addig? Meg van írva: “És az emberek hittek, és amikor ők meghallották.” Sőt mi több, ők látták az összes hatalmas tettet, amelyet a Teremtő cselekedett értük Egyiptomban. Így mit jelent az: “És ők hittek”? Azt, hogy hittek abban, amit mondott: “És Mózes azt mondta a népnek: Ne féljetek! Csak tartsatok ki és nézzétek az Úr kimenekítését.”

 

204) “És látta Izrael az egyiptomiakat holtan.” Ugyancsak írva van: “Soha nem fogjátok őket látni, mindörökké”. Látták őket holtan. Ha ez lett volna írva: “Soha többé nem fogjátok őket élve látni:” Én így mondtam volna.

 

205) “A világból még a világig is”: mely a világ felül, és a világ alul. A világ felül, hiszen ott van a kezdete a gyertyák meggyújtásának, mely a Bina, a gyökere minden Mochin-nak. A világ alul, mert ott van a vég, a Malchut, mely befejezi az összes Sefirot-ot, és benne van foglaltatva mindegyikben. És a Gevurot felébrednek az alsók számára az az alatti világból.

 

206) Ebben az alsó világban a Teremtő jeleket ad Izraelnek és csodák történnek számukra. És amikor ez a világ felébred, hogy csodákat végezzen, minden Egyiptomi elsüllyed a tengerben ezen a világon keresztül, és csoda történik Izrael számára ebben a világban. Ezért van írva: “Sosem fogjátok őket élve látni, mindörökké” amíg az a világ fel nem ébred, és ők át lesznek adva annak Dinim-jeinek. És mivel ők át lettek azoknak adva, hogy ítéletet kapjanak, meg van írva: “És látta Izrael az egyiptomiakat holtan a tengerparton,” ahogy írva volt, “A világtól a világig.” Pontosan “a világtól” ameddig a világ alul felébred. Akkor meg van írva: “És ők hittek az Úrban és az Ő szolgájában, Mózesben.”

 

 

Bo (Jöjj Velem A Fáraóhoz)

Bo (Jöjj Velem A Fáraóhoz)

Ez a hónap számodra lesz

158) A Tórát írását csakis onnan kellett volna kezdeni, hogy “Ez a hónap számodra lesz” mivel ez a hold uralkodásának a kezdete. Ezért, a Tóra írásának innen kellett volna kezdődnie. Mindez a Teremtőhöz kapcsolódott, mivel a hold az Malchut. Amikor ő teljes, akkor egységre lép a Teremtővel, ezért a Tórának a Hold teljességének kezdetétől kellet volna kezdődnie, amely “Ez a hónap lesz számotokra a hónapok kezdete”.

Ezért mondja, hogy “Ez a hónap” [a férfi], és nem “ez” [a nő]. Ezáltal azt mondja, “ez lesz az év első hónapja számotokra” “Év hónapja” azt jelzi, hogy ez Malchut-ra vonatkozik, mely “év”-nek van nevezve. De az érdem az a férfin múlik.

159) Az nem érthetetlen, hogy nem mondja azt, hogy “Ez”, “Ez a hónap” [a női formában], mivel a Holdnak a neve az “ez” [a női formában]. Mindez azért van, mert “ez” [férfi], és “ez” [nő] össze vannak kapcsolódva egymással. És amikor a férfi és nő együtt vannak, az érdem csakis a férfié.

Azt írja: “Számodra”, “Számodra”. Miért kétszer? Mindez azért van, mert a “Számodra” szó megduplázása kihangsúlyozza, hogy ez csak Izrael számára van, és nem pedig a többi nemzetek számára, ahogy írva van: “Mivel az Úr része az az Ő nemzete”. A hónap ezen kapcsolata számotokra van, és nem a többi a nemzetek számára.

Napi Szándékot küldte: Hermann Zsolt

Zohár – A Ragyogás Könyve

header2Rejtekhelyen

A Zohár Könyve még az utolsó diaszpórába való kerülés előtt, az időszámítás utáni második században, Rabbi Simon bár Jocháj (Rásbi) és tanítványai által íródott. A Zohár, amely arámiul lett írva, a kijavítás módszerét veszi át, és noha rejtett formában, de leírja mindazt, amit a természettel egyensúlyba került ember megél. Továbbá, leírást találunk benne az összes jövőbeni helyzetről, amin az emberiség az ego végső kijavítását bezárólag végig kell, hogy menjen.

Meg kell jegyezni, hogy annak ellenére, hogy a Zohár még azelőtt íródott, hogy a nép egésze szétszóratott volna a diaszpórában, mégis már akkor az volt benne írva, hogy csak a számüzetések végén fog feltárulkozni, és elhozni a spirituális számüzetés végét: “S mivel Izrael majdan megízleli az Élet Fáját, mely ez a Zohárnak a Könyve, általa jönnek majd ki a számüzetésből, irgalommal (Zohár, Szulám, Naszo:90).” Tovbbá írva van benne, hogy az ego kijavítására kiszabott hatezer éves korszak végének a közeledtével a Könyv majdan az egész emberiség előtt fel fog tárulkozni: “s mikor az idő közel lesz a messiási napokhoz, még a világ kisgyermekei is rá fognak találni majdan a Bölcselet titkaira, és tudni fogják általuk a megváltás végét és számításait, és ugyanekkor feltárul majd mindenki előtt (Zohár, Szulám, VáJirá:460).”

Így, a Zohár Könyve rögvest azt követően, hogy az írása befejeződött, el lett rejtve. Csak a tizenharmadik században, Spanyolországban, került elsőként a Zohár kiadásra, a nagy nyilvánosság számára. Mintegy 1400 évvel a Zohár megírását követően, a tizenhatodik században jelent meg Cfát városában Ári. Ugyanazon kijavjtási módszert, amelyet a Zohár egy rejtett utalásokkal és példázatokkal teli nyelvezettel ír le, azt Ári egy olyan tudományos és módszeres nyelv utján fejezi ki, amely az egyetemes természetteli egyensúlyhoz elvezető, egot-kijavító módszer fázisait a lehető legapróbb részletekig bemutatja és kifejezésre juttatja.

Írásai a felső világ struktúrájának leírásait tartalmazzák, illetőleg elmagyarázzák az embernek, hogy az miként léphet be a valóság ezen dimenziójába. Ezzel együtt, minekután Ári idejében az ego még nem bontakozott ki annak teljes erejében, az írásait még csak kevesek voltak képesek megérteni – mivelhogy, a fejlettebb ego élesebb felfogást szül.

A kijavítás beteljesítésére kimért idő-intervallum végének a közeledte az ego utolsó szintjét, egy olyan válságot hoz el, amely az ego kijavításának szükségességét szüli. Napjainkban, már sokan rá vannak szorulva a kijavítás módszerére, s már képesek azt felfogni, amelyet a múltban csak kivételes egyének voltak képesek megérteni.

“Majd megsiettetem”

Az előzőekben mondottaknál fogva, ezen napjainkban a kijavítás módszere teljes egészében feltárul: Báál HáSzulám (1884-1954) érdemeként a Zohár könyve, illetve Ári írásai olyan magyarázattal lettek ellátva, hogy azokat már mindegyőnk meg tudja érteni. Ezért mondta: “Örülök, hogy egy olyan nemzedékben lettem teremtve, mikor is már szabad hírdetni az Igazság Bölcseletét. S ha azt kérdeznék, hogy vajon honnan tudom, hogy szabad, úgy azt felelem Önöknek, hogy mert engedélyt kaptam rá, hogy feltárjam (Báál HáSzulám, A Kabbala tana és mibenléte).”

Legfőbb írásai: a Zohár Könyvéhez írott Szulám [magyarul: létra] elnevezésű szövegmagyarázata; a Tíz Szfirá Tanulmánya c. műve, amelyben Ári írásait magyarázza. Továbbá, még számos olyan értekezést is írt, melyekben a természettel egyensúlyban levő emberi társadalom megépítésének a módját magyarázza el. Azt magyarázza, hogy maga a nemzedék rendezett és világos ego-korrekciós módszerre való ráutaltsága tette a számára lehetővé, hogy mindezt véghezvihesse: “minden, amire érdemesnek találtatttam a Bölcselet feltárása terén, a nemzedékemnél fogva volt. (u.o.)”

A 20. század végétől kezdődően, ahogy azt a kabbalisták jóelőre látták, egy új szakasz vette kezdetét az emberiség fejlődésében: az emberek tömegével kezdtek vonzódni a Kabbala Bölcseletéhez. Már a tizennyolcadik században, az 1990. évet jelölte meg a Vilnai Gáon e folyamat kezdőpontjaként, ahogy azt  a ‘Kol HaTor’ (A gerlice hangja) c. könyvében olvashatjuk. Báál HáSzulám (1945-ben) erre az 1995-ös évet jelölte meg egy tanítványaival folytatott beszélgetés során.

Nem is véletlen, hogy ez így megy végbe, hisz a kabbalisták magyarázata szerint, ha a hatezer-év végét anélkül várjuk, hogy közben a bennünk levő egó kijavítása terén előrehaladnánk, igen-igen szenvedni fogunk. A világ lakosságának a nagy része szörnyűséges háborúkban fog majd elveszni, s majd a megmaradt kevesek tábora fogja a természet programját kivitelezni.

“A Teremtő technológiát adott az emberiségnek, mire az feltalálta az atom-, majd a hidrogénbombát. S ha még nem volna elég világos a világ számára, hogy milyen egyetemes pusztulást hoznak majd a világra, csak várják meg a harmadik- és negyedik világháborút. Akkor majd megteszik a magukét a bombák, és a pusztulás után megmaradtaknak nem lesz más választása, mintsem magukra venni azt a feladatot.” (Báál HáSzulám, “Az utolsó nemzedék” c. feljegyzések, I. Rész)

Más szóval, ha úgy állunk hozzá, hogy “legyen, aminek lennie kell”, és tenni semmit nem akarunk, a természet erői majd szörnyű szenvedések árán fog bennünket rákényszeríteni, hogy ahogy azt mondják, a maga idejében, azaz, a kimért időn belül, vagyis legkésőbb 233 éven belül bevégezzük a kijavítás folyamatát. Azonban a szenvedés olyannyira fel fog majd fokozatosan erősödni, hogy minden egyes pillanat örökkévalóságnak fog tűnni a számára, tekintve, hogy az idő pszichológiai dolog.

Gyakorlatilag már most kezdjük érezni, hogy az élet napról-napra egyre nehezebb, pedig ez még csak a kezdet.

Ezzel szemben, a kijavítás útja nincs időileg korlátozva. Ahogy a korábbi  nemzedékek folyamán a kabbalisták egyensúlyi állapotba tudtak kerülni a természettel, ma már ugyanígy, az összes ember előtt nyitva áll, hogy ezt a teljességet és örökévalóságot elérje. Ezt az utat úgy nevezzük, hogy “majd megsiettetem”, mondván, felgyorsítja az időt. Így vagy úgy, mindannyan egyensúlyba kell, hogy kerüljünk a természettel. Olyannyira, hogy még a halál sem hoz felmentést a korrekciós folyamat kötelezettsége alól.

A két út közti választás a tudatunkon múlik, amely vagy szenvedésen keresztül, vagy pedig megfigyelés által fejlődik. Megyfigyelés általi fejlődést a Kabbala Bölcselete által érhetünk el, mely Bölcselet leírja a helyzetünket, elmagyarázza, hogy hová kell eljutnunk, és mindehhez biztosítja a szükséges eszközöket. Ennek megfelelően, lehetséges, hogy az emberiség egy 233 évnyi szörnyű szenvedésen fog keresztülmenni, ahogy azt a kabbalisztikus könyvek mesélik a messiási időkről. De ugyanígy megadatott az is, ezt a lehető legrövidebb időn belül, egy szüntelen emelkedett hangulat mellett járjuk be. Ezen keresztútnál döntő feladat vár Izraelre.

Kulcs a Zohárhoz

Kedves Tanuló! Az itt közreadott írásművek tanulását kihagyva egyetlen egy szót sem lehetünk képesek megérteni és helyesen értelmezni a Zohárból. Ezért, mindaz, aki haladni szeretne a Zohár tanulásában, erősen javallott, hogy figyelmesen tanulmányozza át ezeket az írásokat.

Mindhárom “előszót” a Zohár teljes magyarázatának szerzője, Rabbi Jehuda Áslág (Báál HáSzulám) írta, kifejezetten a Zohár tanulásához.

A dokumentum innen letölthető: hakdama_lesefer_hazohar_hun