Bevezetés a Tíz Szfira Tanulmányához

1) A szavaim alapján azt találtam, hogy nagy szükség van arra, hogy áttörjük a vasfalat, ami a Templom lerombolásától egészen eddig a generációig valóban elválasztott minket a Kabbala bölcseletétől. Ez a fal magasan körülvesz bennünket, és félelmet emel, amelyről már régen elfelejtkezett Izrael.

Azonban, amikor én bárkinek elkezdek beszélni a Tíz Szfira Tanulmányáról, az első kérdés mindig az, hogy „Nekem miért kell tudnom, hogy hány angyal van az égen, és mik az ő neveik? Nem tudom én megtartani a Tórát és minden részletét, anélkül, hogy ezt a fajta tudást el kellene sajátítanom?”

Másodszor azt kérdezik, hogy „A bölcsek már meghatározták, hogy az embernek először saját magát kell kitölteni a Mishnah-val és a Gemarah-val. Így hogyan csaphatja be az ember magát, hogy ő már beteljesítette a teljes feltárt Tórát, és már csak a rejtett bölcsesség hiányozna neki?”

Harmadszor az emberek általában félnek, hogy a Kabbalával való foglalkozás savanyúvá teszi a parancsolatok megtartását.  És féltek attól is, hogy ha valaki a Kabbalával foglalkozik, akkor eltér a Tórától. Ezért „Miért kell nekem egyáltalán ebbe a bajba belekeverednem – gondolták az emberek. Ki az a bolond, aki egyáltalán mindenféle értelem nélkül veszélybe sodorja magát?”

Negyedszer: még azok is, akik valójában favorizálták a tanulást, kizárólag úgy érezték, hogy ez csak a szenteknek lett megadva, akik valóban az Úr szolgálóivá váltak, és nem mindenki vehette át az Úrtól azt a hatalmas kegyet, hogy Kabbalát tanulhasson.

Ötödször, de talán a legfontosabb szempont, „Létezik egy magatartás a köreinkben, ami azt jelenti, hogy ha az ember bajba kerül, akkor tartsa be azt a szabályt, hogy ugyanazt tegye, amit az emberek tesznek”, azaz az én szememben azok, akik a Tórát tanulmányozzák, főleg az értelmen belül, semmiben nem különböznek azoktól az emberektől, akik a rejtett részét tanulják. Sőt mi több ez azt is jelenti, hogy a Gemarah oldalainak tanulása fontosabb lehet bizonyos emberek számára, mint ha valaki rejtett módon kezdi tanulni a Kabbalát, és nem ért belőle egy szót sem.

2)Valóban, ha mi a szívünket annak a kérdésnek a megválaszolására irányítjuk, ami az egyetlen nagyon fontos kérdést tartalmazza, én biztos vagyok benne, hogy ezek a kérdések és kétségek eltűnnek a horizontról. Ez a legfontosabb kérdés pedig az, amit az egész világ fel kell, hogy tegyen magának, nevezetesen, hogy „Mi az életem értelme?” Más szavakkal, az a sok év, amit az életünkben a komoly nehézségek között töltünk, rengeteg fájdalommal, és kínnal, amelyek szenvedést okoztak nekünk, hogy ezeket teljes mértékben kitöltsük, és a szenvedést átéljük, ki az, aki ezeket élvezte? Sőt még pontosabban, kinek okoztak ezek örömöt?

És valóban, a történészek már belefáradtak ennek vizsgálatába, és különösen a mi generációnkban. És senki sem akarja még csak megfontolni sem ezt. Most azonban ez a kérdés egyre keserűbben, és vehemensebben jelentkezik. Gyakran ez anélkül bukkan fel az értelmünkben, és olyan erővel, hogy leránt bennünket a földre, mielőtt még megtalálnánk az ismert trükköt, hogy belefeledkezzünk a hétköznapi élet sodrába, mint általában.

Magyar ajkú kabbala tanulók csoportja