Rabash fontossága

Előszó Rabash írásaihoz Rav Laitman által.
letöltés       Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash) egy nagyon jelentős szerepet játszott a Kabbala történelmében. Ő adta meg nekünk a szükséges végső kapcsolatot, a kabbala bölcsességét összekötve a mi emberi tapasztalatunkkal.
És az ő különleges tulajdonságainak megfelelően, ő képes volt lenullázni magát apja és tanára, a hatalmas kabbalista Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag előtt, akit úgy ismerünk, mint Baal HaSulamot, az ő Sulam kommentárja miatt amelyet ő a Zohár könyvéhez írott.
Mégis, ha nem léteznének Rabash esszéi, az ő apja erőfeszítései hogy megjelenítse a kabbala bölcsességét mindenki számára, hiábavalóak lettek volna. Ezek nélkül az esszék nélkül kevesen lennének csak képesek elérni azt a spirituális elérést, megértést, amelyet Baal HaSulam annyira elkeseredetten akart nekünk megadni.
Az ő mindennapi életében Rabash a szerénység és önmegtartóztatás megtestesítője volt. Mégis, az ő esszéi az emberi természet mélységes megértéséről tanúskodnak. Ami első látásra esetleg formális nyelvezetnek tűnik, az valójában egy nagyon precíz, emocionális ösvény az emberi szív mélységeibe.
Az ő írásai megmutatják nekünk azokat a belső fordulópontokat, ahová nekünk létránkat helyeznünk kell és ahonnan elkezdhetjük a felmászást. Ő elkísér minket ezen a spirituális utazáson egy elképesztő érzékenységgel azokkal a próbatételekkel és zavarokkal kapcsolatban, amelyeket a tanulók érzékelhetnek, ahogy ők haladnak előre az elérés fele.
Az ő szavai képessé teszik az olvasókat, hogy megismerjék saját természetüket és hogy a félelem és düh érzelmeiről a felszabadulás, élvezet és önbizalom érzéseire váltsanak át jóval gyorsabban, mint ahogy ők arra képesek lennének Rabash melegsége és támogatása nélkül.
Az ő esszéi nélkül, különösen azok nélkül, amelyek a személynek a csoporton belüli munkájára vonatkoznak, mi soha nem lennénk képesek megismerni, hogyan nőjünk egy Kabbala rajongóból egy teljesen kifejlett kabbalistává. Rabash az egyetlen kabbalista, aki valaha egy nyilvánvaló munkamódszert ajánlott, amelyet bárki felhasználhat a világban, attól a ponttól kezdve, amikor a szívben található pontja felébred, addig, ameddig el nem éri spirituális célját a csoportokon belüli munkán keresztül.
Esszéiben a kalandok általában egy idézettel vagy két idézettel kezdődnek olyan forrásokból mint a Zohár vagy Mózes öt könyve. És akkor Rabash a didaktikus tónusról egy személyesebb és gyengédebb megközelítésre vált, és amikor ő azt mondja, hogy “mi mindent egy személyen belül tanulunk”, az általában a lélek mélysége felfedésének kezdetét jelképezi, ahol az olvasók rejtett titkokat fedeznek fel, amelyekről még csak nem is álmodtak, hogy léteznek. Ennek a könyvnek az írásai nemcsak olvasásra szolgálnak, ezek inkább olyanok, mint egy kísérleti használati utasítás.
Nagyon fontos, hogy azért dolgozzunk a szövegekkel, hogy meglássuk, hogy valójában mit is tartalmaznak. Az olvasónak ezeket a szövegeket gyakorlatba kell helyeznie azáltal, hogy átélje azokat az érzelmeket, amelyeket Rabash olyan mesterien lefest. Valójában ő állandóan azt tanácsolta nekem, hogy én foglaljam össze a cikkeket és dolgozzak a szövegekkel. És mind a mai napig én ezt így teszem és mindig le vagyok döbbenve azoktól az éleslátásoktól, bepillantásoktól, amelyeket a szövegek felfednek.
Ma én ugyanezt tanácsolom saját tanítványaimnak, dolgozzanak a szövegekkel, foglalják össze azokat, fordítsák le azokat, valósítsák meg azokat a csoporton belül és akkor mindannyian felfedezzük Rabash írásainak a teljes erejét.
Michael Laitman

Magyar ajkú kabbala tanulók csoportja