2. cikk

A barátok szeretetével kapcsolatban

1) A barátok szeretetének a szükségessége.

2) Mi az oka annak, hogy kifejezetten ezeket a barátokat választottam és miért választottak ezek a barátok engem?

3) Vajon minden egyes barátnak meg kell mutatnia szeretetét a közösség irányában, vagy elég-e az hogy a személy a szeretetét a saját szívében érzi, és a barátok szeretetét rejtettségben végzi, és ezáltal nincs szükség arra, hogy nyíltan megmutassa azt, ami a szívében van?

Az ismert, hogy a szerénység az egy hatalmas dolog. De mi mondhatjuk ennek ellenkezőjét is, azaz hogy a személynek meg kell mutatnia a szívében levő szeretetet barátai irányában, mivel azáltal hogy azt megjeleníti, ő a barátaiban kiváltja az érzéseket a többi barátok irányában, így ők ugyancsak érezhetik azt, hogy a barátok szeretetét végzik. Mindennek a haszna az, hogy ilyen módon a személy erőt nyer arra, hogy a barátok szeretetét egy erősebb módon végezhesse, mivel minden egyes személy szeretetének az ereje integrálódik a többiekével.

Ebből az következik, hogy amikor egy személynek egy bizonyos mértékű ereje van arra, hogy a barátok szeretetét végezze, és amennyiben a csoport az tíz emberből áll, akkor ő a szükség tízszeres erejével integrálódik, ami által megérti hogy szükségszerű a barátok szeretetében való elkötelezettség. Azonban, ha egyikőjük sem mutatja meg a közösségnek hogy ő a barátok szeretetét végzi, akkor a személy számára hiányzik a csoport ereje.

Mindez azért van, mivel nagyon nehéz az embernek a barátját kedvezően megítélnie. Mindegyikőnk azt hiszi magáról, hogy ő az igaz, és hogy csak ő az, aki elkötelezi magát a barátok szeretetében. Ebben az állapotban a személynek nagyon kevés ereje van arra, hogy a barátok szeretetét végezze. Ezáltal ennek a munkának kifejezetten publikusnak kell lennie és nem rejtettnek.

De a személynek állandóan emlékeztetnie kell magát a közösség céljára. Egyébként a test elkezdi ködösíteni a célt, mivel a test az állandóan csak a saját hasznát keresi. És emlékeznünk kell, hogy a közösség kizárólag a barátok szeretetének elérésének bázisára, alapjaira lett megalapítva, és hogy ez kell hogy legyen az ugródeszkánk az Isten iránti szeretet eléréséhez.

És ez kifejezetten az által történik, hogy a személy azt mondja, hogy szüksége van a közösségre, annak érdekében hogy képes legyen barátjának adni mindenfajta jutalom nélkül. Más szóval, neki nem azért van szüksége a közösségre, hogy a közösség neki segítséget és ajándékokat adjon, amely a test megszerzés iránti edényeinek elégedettséget adna. Egy ilyen közösség az önszeretetre épül, és csak a megszerzés iránti edény fejlődését segíti, és most a személy arra lát lehetőséget, hogy még több tulajdonhoz jusson azáltal, hogy a barátok segítik őt a korporális tulajdonok elsajátításában.

Ehelyett nekünk emlékeznünk kell arra, hogy a közösség a mások szeretetének alapjaira lett létrehozva, hogy mindegyik személy megkapja a csoporttól mások szeretetét, és saját maga gyűlöletét. És látva azt, hogy a barátai annak irányába igyekeznek, hogy lenullázzák magukat és hogy másokat szeressenek, az azt okozza, hogy mindenki integrálja magát a barátainak a szándékában.

Ezáltal, hogyha a közösség tíz tagból áll például, akkor mindegyikőjüknek tízszeres ereje van az önmaguk lenullázásának gyakorlására, a saját maguk gyűlöletének érdekében, és a mások szeretete irányában. Egyébként a személy megmarad egyetlen mértéknyi erővel a többiek szeretete érdekében, mivel ő nem látja hogy a barátai is ugyanazt végeznék, mivel a barátai a mások szeretetét rejtettségben végzik. Sőt mi több, a barátok azt okozzák hogy ő elveszíti vágyának erejét, hogy a többiek szeretete iránti úton haladjon. Abban az állapotban ő jelenleg a külsőleg látható cselekedeteikből tanul és visszazuhan az önszeretet uralkodása alá.

4) Mindenkinek ismernie kell-e barátai szükségletét, kifejezetten minden egyes személyét, hogy ő meg tudja hogyan elégítheti ki őket, vagy elég-e az, hogy ő a barátok szeretetét általánosságban végezze?

Magyar ajkú kabbala tanulók csoportja