5. cikk

Mit ad nekünk az a szabály, hogy szeresd felebarátodat, mint magadat?

Mit ad nekünk az a Klal (héberül: szabály vagy kollektíva), hogy „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat”? Ezen a szabályon keresztül mi elérkezhetünk a Teremtő iránti szeretethez. És hogyha ez így van, akkor mit ad nekünk a 612 Mitzvot (parancsolatok) megtartása?

Először is tudnunk kell, mi is az, hogy szabály? És az ismert, hogy a kollektíva (Klal), az számtalan egyénből áll. Egyének nélkül nem létezik egy kollektíva. Például, amikor mi a hallgatóságra úgy utalunk, mint „szent hallgatóság”, akkor mi egy bizonyos számú egyénre utalunk, akik összegyűltek és egy egységet alkottak. Később, egy vezető van kijelölve a hallgatóság számára, és így tovább, és akkor azt úgy hívjuk hogy Minian (tíz, vagy kórum) vagy „gyülekezet”. Legalább tíz embernek kell jelen lennie, és akkor lehetséges a Kedusha (a Zsidó ima egy bizonyos része) elmondása az istentiszteletkor.

A Zohár azt mondja erről: „Bármikor amikor tízen vannak, az Istenség köztük lakozik.” Ez azt jelenti, hogy egy olyan helyen, ahol tíz férfi található, létezik az Istenség lakozására szolgáló hely.

Ennélfogva az következik, hogy az a szabály, „Szeresd felebarátodat mint saját magadat”, a 612 Mitzvára, parancsolatra épül. Más szóval, amennyiben mi megtartjuk a 612 parancsolatot, akkor képesek leszünk elérni azt a szabályt, hogy „Szeresd felebarátodat mint saját magadat.” Ebből az következik, hogy az egyéni alkotórészek teszik lehetővé számunkra, hogy elérjük a kollektívát, és amikor mi már rendelkezünk a kollektívával, akkor képesek leszünk elérni a Teremtő iránti szeretetet, ahogy az írva van, „Az én lelkem a Teremtőre vágyakozik.”

Azonban a személy nem képes mind a 612 Mitzvát, parancsolatot, egyedül megtartani. Vegyük például az elsőszülöttek üdvözülését. Hogyha a személynek az első szülöttje egy leány, akkor ő nem képes megtartani az elsőszülöttek kimenekülésének Mitzváját. Ugyancsak a nők fel vannak mentve az időfüggő parancsolatok, mint Tzitzit és Tefillin megtartásától. De mivel „teljes Izrael felelős egymásért”, mindenkin keresztül, ezek a törvények mind meg vannak tartva. Ez olyan, mint hogyha mindenki együttesen tartaná meg az összes parancsolatokat. Ezáltal, a 612 parancsolaton keresztül, képesek vagyunk elérni azt a szabályt, „Szeresd felebarátodat mint saját magadat.”

Magyar ajkú kabbala tanulók csoportja